От 2000 до 2016 г. заетите в автомобилната индустрия в България са се увеличили шест пъти, а абсолютната стойност на износа расте 30 пъти. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от "Инфограф".

Производството на превозни средства и части за тях продължава да повишава значението си за българската икономика. Както продукцията, така и износът на страната ни в този сектор стават все по-мащабни и високотехнологични, но темпът, с който това се случва, изглежда бавен на фона на съседните Сърбия и Румъния. Като основен проблем се очертава неспособността на България да привлече мащабен инвеститор, който с присъствието си да създаде предпоставки за по-бърз растеж на сектора като цяло - именно по модела, по който това стана в нашите съседки (FIAT в Сърбия; Renault и Ford в Румъния).

Трябва да уточним, че с изключение на тръгналата към фалит Литекс Моторс и спечелилият търга за доставки на джипове за МВР нейн приемник Българска автомобилна индустрия ЕАД, в страната няма компании, които да сглабят цели коли. Инвестиционен интерес към производството на авточасти обаче не липсва, за което свидетелства откритият наскоро край Пазарджик завод на немската Kostal.

Така от 2000 до 2016 г. броят на заетите в сектора се увеличава шест пъти до 22 608 души. В страната има и още около 5 хил. души заети в производството на други превозни средства (като велосипеди), както и около 30 хиляди души, занимаващи се с производство на оборудване, част от което е именно за нуждите на автомобилната индустрия.

 

Бързо расте и износът. За периода 2000-2016 г. стойността на изнесената продукция се увеличава от 45 млн. лв. на 1,38 млрд. лв., като през 2016 г. за пръв път достига 3% от общия износ на страната.

Нараства и износът на различни видове части и принадлежности, както и велосипеди, като при последните страната ни се нарежда сред водещите европейски производители и износители.

От данните се вижда, че през 2016 г. България е изнесла велосипеди на стойност 258 милиона лева, части и принадлежности за автомобили на стойност 185 милиона лева, пътнически и други автомобили за 506 милиона лева и трактори за 227 милиона лева.

Производителят на авточасти Kostal отвори втори български завод с 1700 работници

Световен лидер в производството на авточасти отвори втори български завод с 1700 работници

Инвестицията е за 12 милиона евро