С 33% ще бъдат облагани свръхпечалбите на производители и преработватели на горива, а средствата ще бъдат насочени за подпомагане заради високите цени на енергията. Това реши на първо четене Бюджетната комисия в парламента, която одобри промени в Закона за корпоративното облагане.

Парите ще бъдат използвани за подпомагане на битовите потребители за енергийни нужди.

32 дружества попадат в обхвата на промените, но 15 от тях нямат печалби, така че не могат да бъдат обложени допълнително

Средствата от облагането на свръхпечалбите ще постъпват до 30 юни, но могат да бъдат направени и авансови вноски, заяви пред медиите заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

"Взимат се за 4-годишен период печалбите - 2018-а, 2019-а, 2020-а и 2021 година, определя се средна печалба - примерно за четирите години средната печалба е 100 единици, увеличава се с 20%, което прави 120. И печалбата за 2022 година примерно е 200 единици - разликата между 200 и 120, която 80, се облага с 33%".

Европа върви към вдигне данъците на богатите?

Европа върви към вдигне данъците на богатите?

Възможностите за покриване на бюджетните дефицити стават все по-ограничени

"Дружествата, които добиват суров нефт, добиват природен газ, добив на въглища, нефтопреработване и производство на кокс, трябва да внасят тази временна солидарна вноска върху свръхпечалбите", допълни Петкова.

Очакваните постъпления са около 82 милиона лева и ще бъдат администрирани от Националната агенция за приходите.