Нил прекосява 11 държави в Африка, като е гаранция за осигуряването на вода за милиони души, живеещи там. За някои реката е и единствен източник на вода. Египет, например, разчита за 85% от потреблението си на Нил. А много експерти очакват страната да бъде изправена пред криза заради недостига на прясна вода до 2025 година, разказвай сайтът Quartz.

В доклад, публикуван в журнала Earth's Future, изследователи от Dartmouth Collage твърдят, че по коритото Горен Нил, който преминава през западноафриканските държави Етиопия, Южен Судан и Уганда, ще има значително засушаване.

Нещо повече - по-голямата част от дъждовете, които "захранват" реката, падат именно в тази част на поречието. Това означава, че водата в Долен Нил, намиращ се на територията на Судан и Египет, ще намалее осезаемо.

Анализаторите обръщат внимание и на още един важен фактор. Населението на страните, през които минава Горен Нил, се очаква да се удвои до 2040 година от настоящите 200 милиона до 400 милиона души.

Междувременно Етиопия е напът да завърши строежа на голяма хидроелектроцентрала отново на Нил. Проектът е изчисляван на между 4 и 6,4 милиарда долара, като той трябва да генерира 15 милиарда киловатчаса електричество.

За производството на тока обаче централата ще зависи от язовир, който трябва да се пълни от водите на Нил. Според изчисленията напълването на неговия капацитет трябва да отнеме до 15 години. В същото време изчисленията показват, че за същия срок водата, достигаща до Египет, ще намалее с 25%.

До 2080 година ситуацията може да се влоши още повече. Прогнозите на експертите са, че тогава 170 милиона души ще трябва да се справят с острия недостиг на прясна вода в региона. Иначе казано през този период между 30 и 55% от населението ще остане без вода.