Недостигът на прясна питейна вода в света ще продължи да нараства с течение на времето поради редица причини, част от които са отдавна известни, поне на експертите в обастта. Следователно няма нищо кардинално ново в скорошното "откритие" на международен екип от учени, за намаляването на обема на водата в езерата в света. Това коментира за "Известия" член-кореспондентът на Руската академия на науките и научен ръководител на Института по водни проблеми, доктора на икономическите науки Виктор Данилов-Данилян.

Наскоро списание Science публикува резултатите от проучване на международен екип от учени, които са стигнали до извода, че през последните 30 години човешката активност на планетата ни и изменението на климата са довели до намаляване на обема на водата в половината от езерата в света, които са основният източник на питейна вода.

В тази връзка именитият руски учен коментира, че по негово виждане, публикуваните статистически данни не показват нещо съвсем ново и са доста обобщени, но признава сериозността на пробелма. "За глобалната водна криза се говори през последните 35 години. Същостта на проблема е, че обемът на икономически достъпните водни ресурси (постоянно) намалява", отбелязва Данилов-Данилян.

Снимка 535617

Източник: iStock

Според него, една от основните причини за това явление е нарастването на парниковия ефект - изпарението от повърхността на езерата нараства, поради което повече водна пара попада в атмосферата и съответно по-малко прясна вода остава на Земята.

Второ, много водоизточници в света са замърсени до такава степен, че използването на тази вода става икономически неизгодно. Това е така, защото пречистването й става по-скъпо от обезсоляването на морска вода.

Трето, неправилната експлоатация на част от находищата на подпочвени води води до факта, че реките които подпочвените води "захранват", пресъхват.

Четвърто, колосален брой източници на прясна вода, годна за пиене (след пречистване) са загубени, следствие на образуването на т.нар. депресионни фунии в хода рудодобивни дейности. А ако реки пресъхнат, тогава остава по-малко вода в езерата, където тези реки се вливат.

По думите на научния ръководител на Института по водни проблеми към Руската академия на науките, списъкът от причини за намаляване на запасите от прясна питейна вода на планетата може да бъде продължен с още много причини, вкл. и по региони в света.

Ученият същевременно подчертава, че общото потребление на вода в света непрекъснато се увеличава. Това се дължи основно на бързото нарастване на потреблението на вода в развиващите се страни, включително за селското стопанство и различни производства.

Задава ли се "битка" за водни ресурси в Европа

Задава ли се "битка" за водни ресурси в Европа

България е между регионите с повишена опасност от засушаване