Най-голям дял или над 30% от разходите на българите отиват за хранителни продукти и безалкохолни напитки, а след тях се нареждат плащанията за битови услуги. Тези данни показват, че хората у нас все още нямат достатъчно големи доходи. На това мнение е изпълнителният директор на асоциацията "Активни потребители" Богомил Николов.

"Разходите за хранителни стоки трябва да намалеят, макар че в момента има тенденция на спад при тях. Преди години делът им беше около 50%", обяснява той в интервю за BloombergTV България.

По думите на експерта ниските доходи са факторът, който прави стоките и услугите най-евтините в Европейския съюз. Николов посочва също, че все още България изостава по отношение на покупателната способност, която е друг важен фактор. Според експерта това може да се промени при по-бързо развитие на икономиката ни в сравнение със средния растеж на ЕС.

Той обяснява, че най-ниски остават цените на услугите, тъй като те са пряко свързани с размера на доходите. Също така сравнително евтини в България са комуникационните услуги и техниката.

"Важно е, когато се прави сравнение на цените, то да е изчистено от данъци. Има много примери и пазари, на които стоките и услугите в България не са евтини, а крайната цена всъщност е ниска, защото и акцизите са малки", обяснява Николов.

Също така той казва, че има разлика в стойността на еднакви категории стоки, когато те са произведени у нас или в чужбина. "Високите цени не са проблем, стига България да има собствена алтернатива", казва още той.

Като доста надценени експертът оценява жилищата у нас. "Не е редно при намаляващо население и увеличаващ се сграден фонд цените да продължават да растат", посочва Николов.