Повече от 1/3 от българите не могат да посрещнат неочаквани разходи. Поне през 2019 година. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат за миналата година, когато светът въобще не подозираше за сегашната криза около новия коронавирус.

Този процент едва ли е по-нисък днес. По-логично е обратното, предвид това, че десетки, дори стотици хиляди българи вече загубиха работните си места на фона на пандемията.

Само за периода от 2 февруари до 3 май новорегистрираните безработни в страната са надхвърлили 148 хиляди души, показват скорошни данни на Националния статистически институт (НСИ).

А се очаква броят на безработните да нарасне.

Броят на новорегистрираните безработни в България надхвърли 148 хиляди

Броят на новорегистрираните безработни в България надхвърли 148 хиляди

През последните седмици леко се покачват хората, които са назначени на работа, но той още е под нивата си преди извънредното положение

Резултатите от проучването на Евростат поставят страната ни 7-ма позиция по така зададения критерий за невъзможност за посрещане на неочаквани разходи. У нас 36,5% от анкетираните са заявили, че не могат да отговорят на форсмажорни финансови ситуации.

Разбивка на данните от сондажа показва, че най-голяма част от хората, които не могат да се справят с извънредни разходи, са част от домакинства, които се състоят само от един човек. Там се нареждат и самотните родители на непълнолетни деца.

Снимка 478257

Източник: Евростат

Хърватия е на първа позиция, като в държавата цели 52% от респондентите са посочили, че нямат възможност да посрещнат непредвидени разходи. Преди България в негативната статистика са още Латвия (50%), Гърция (48%), Кипър (48%), Литва (47%) и Румъния (44%).

Средното ниво по критерия в ЕС е 32%. На дъното на статистиката - съответно страната в ЕС 27 (без Великобритания), в която най-много хора са подготвени за извънредни разходи - е Малта. Там само 15% от населението заявяват, че не могат да посрещнат неочаквани разходи.

Кризата остави повече от половината българи с по-ниски доходи

Кризата остави повече от половината българи с по-ниски доходи

25% от безработните българи не могат да се регистрират в Бюрото по труда