Повече от половината българи заявяват, че доходите им са намалели заради кризата около новия коронавирус. Това показват данни от проучване на социологическата агенция "Алфа Рисърч". 

Малко повече от 1/4 от респондентите (26%) посочват, че доходите им са намалели, но не сериозно, така че това да застрашава сериозно издръжката на домакинствата им. За 25% от запитаните обаче доходите са спаднали драстично.

45% от анкетираните са останали с непроменени приходи от началото на блокирането. 

Снимка 478036

Източник: Алфа Рисърч

Логично най-намалели са доходите на служителите, работещи в отраслите, които бяха пряко засегнати от мерките за блокиране.

Данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през март - първия месец на извънредното положение у нас - най-засегнати са компаниите в областта на културата и спорта, при които над 70% от фирмите са отчели по-слаби приходи. Големи загуби регистрират и компаниите в сферата на хотелиерството, ресторантьорството, търговията, транспорта, индустрията и професионалните дейности, научните изследвания, строителството и администрацията.

Според проучването на "Алфа" обаче негативните ефекти постепенно започват да обхващат и нови групи.

Секторите у нас, в които най-много компании са със спад на приходите заради епидемията

Секторите у нас, в които най-много компании са със спад на приходите заради епидемията

Говорят данните на НСИ

Данните показват, че около 25% от българите са в риск от загуба на доходите си. За 48% от анкетираните пък ситуацията остава непроменена. Същите продължават да работят на пълен работен ден на работното си място.

В работата на всеки пети се е наложила реорганизация, но при запазване на ангажираността - 10% редуват седмици на работа от вкъщи и на работното място, други 8% са преминали изцяло към дистанционна работа. Това са около половин милион работещи, които постепенно преминават към изнесени работни места. Над 60% от служителите на пълна заетост продължават служебните си задължения с непроменена или с известна модификация.

Около 20% са наетите, които все още не са формално освободени, но са разпуснати в платен или неплатен отпуск.

Снимка 478037

Източник: Алфа Рисърч

Проучването очертава три основни източника на безработица: съкращения след спиране на дейността на фирмата по силата на мерките в периода на извънредно положение (56%); съкратени в отрасли, чиято дейност намалява със забавянето на икономиката у нас или в предприятия - партньори в чужбина (32%); и завърнали се от чужбина поради загубата на работа там (12%).

Според данните от проучването към момента над 6,5% от пълнолетните българи са без работа. Малко над 1/3 от тях заявяват, че вече са се регистрирали в Бюрата по труда, което съответства приблизително на около 90 000 - 100 000 души. 20% пък възнамеряват да го направят в предстоящите седмици.

Според данните 1/4 от всички безработни не могат да се регистрират в Бюрото по труда, тъй като са работили без договор и осигуровки и са практически без трудови права.

Сондажът е проведен в периода от 13 до 23 април между 1 000 пълнолетни респонденти.

Пандемията потопи очакванията на бизнеса в България до нива от 1997 г.

Пандемията потопи очакванията на бизнеса в България до нива от 1997 г.

Настроението във всички сектори е мрачно и всички отчитат очаквания за съкращения