Електроцентралите за производство на електроенергия чрез изгаряне на въглища, които са в процес на изграждане в световен мащаб, са намалели с 14% през тази година. Водещ фактор в тази тенденция е Китай, който се бори със свръхпредлагането и се опитва да насърчи развитието на по-чиста енергия.

Данните са от инициативата „Глобален тракер на въглищните централи“ на неправителствената група за борба с въглищата CoalSwarm. Индия също има съществен принос за промяната, отчитат от организацията благодарение на въведените от нея ограничителни политики през първата половина на 2016 г., пише GreenTech.bg.

Като цяло въглищните мощности, които са на етап предварително планиране или строителство, са намалели с 14 процента до около 932 гигавата (GW) през юли в сравнение с 1090 GW в началото на годината.

Общият спад е равен на 158 GW. Това е почти колкото капацитета за генериране на енергия от въглища на целия Европейски съюз.

Причината е „комбинация от проблемите с околната среда, включително изменението на климата и щетите за здравето, заедно с влошените икономически показатели на въглищата,” коментира Тед Нейс, директор на CoalSwarm, пред Reuters.

Китай отчита най-големия спад на своите предварителни проекти: отменени са планове за въглищни електроцентрали с мощност общо 114 GW. Индия, Филипините и Индонезия също са намалили проектите от този вид. За сметка на това страни като Египет и Монголия са увеличили планираните въглищни мощности.