Ще попитаме директно - колко от вас имат пари на банков депозит, които не са изтеглили през последните години? Силно ще ни учудите, ако този сценарий не важи за вас (и ще се радваме да ни разкажете защо).

Данните обаче са категорични: парите, оставени на влог за повече от две години, са на нивата от януари 2013 година, като тенденцията за изтегляне на средства започва още през юли 2017 година. В суми българите тогава държат над 1.1 милиарда лева при 478 милиона лева в момента. Причината: ниските лихви обезсмислят този вид спестявания, като това ясно се вижда в по-краткосрочните депозити - повечето клиенти предпочитат срок до максимум 12 месеца.

За да обясним как се стигна дотук, ще се върнем през октомври 2011 година. Това е последният месец, в който статистиката отчита повишаване на лихвените нива при дългосрочните депозити, като е достигнат върха преди началото на спада - 7.27%. Оттогава в продължение на точно 11 години - до октомври 2022-а, лихвите по депозити само намаляват, за да стигнат средно равнище от 0.51%. Да, това напълно обезсмисли този класически финансов инструмент за спестявания, но имаме и изненада за вас - тази тенденция вече се променя.

Потребителски кредит – кога ще ви направи по-богати и кога не

Потребителски кредит – кога ще ви направи по-богати и кога не

Заемите могат да са много полезен инструмент – стига да ги ползвате умно

Плавен отскок от лихвеното дъно с тенденция за ускоряване

За последните 7 месеца имаме налице движение на лихвите в обратна посока - нагоре. Статистиката засича засега символично обръщане до 0.6% през месец май, откогато са последните данни, но усещането на банковия пазар вече е за по-голям скок. Има едно неписано правило във финансовия свят, че когато видим активно увеличение на рекламите за депозити, то значи лихвите растат - както за спестяванията, така и за кредитите.

"Пътеводител на кредитополучателя" е съвместна финансова поредица на Money.bg и "Инвестбанк" АД, която цели да разясни на читателите в детайли, чрез достъпен и разбираем език как функционират най-популярните банкови продукти у нас, кои са основните рискове при използването им, както и кои са ползите за потребителите.

През последните няколко месеца се забелязва категорично раздвижване в тази посока, като по-малките банки у нас започнаха да предлагат по-активно своите депозитни продукти. Така например българската "Инвестбанк" АД пусна онлайн депозит с годишна лихва до 2.5% при сключване на 3-годишен договор. Иначе казано, ако вложите 100 000 лева, ще получите 7 500 лева отгоре за целия период. Скептиците ще кажат, че това все още е под инфлационните нива в страната и ще бъдат прави. Но тази информация е повече за онези оптимисти, които към месец май са сложили нови 167 милиона лева на депозит.

Глобалният вятър на промяната

Снимка 600463

Източник: iStock by Getty Images

Началото на повишаването на лихвените нива у нас през есента на 2022-а идва след едно стратегическо и дългоочаквано решение на Европейската централна банка - да повиши основния лихвен процент за първи път от 11 години. Да, това е същият период, в който лихвите у нас вървяха само надолу. Причината: Еврозоната обяви война на инфлацията и дори да не сме все още част от валутния съюз, редица банки у нас черпят финансов ресурс именно от него.

Основният лихвен процент през 2011 година беше променян 4 пъти, за да достигне от 0.75% до 0.25%. В следващите години бяха достигнати отрицателни нива (до -0.5%) - исторически невиждано нещо, което създаде потребителски аномалии като тази да плащаме на банката за съхранението на парите ни, вместо тя да ни плаща затова, че ги използва. През септември 2022-а обаче за първи път от 11 години насам ОЛП беше върнат на 0.75%, като както вече отбелязахме, в същия момент у нас лихвите започнаха да се покачват, макар и бавно.

Корелацията между решенията във Франкфурт и българския банков пазар е видима. И тук идва най-важното нещо, което трябва да знаете: основният лихвен процент в момента не е 0.75%, не е дори двойно - 1.5%, той е 3.50% с тенденция за по-нататъшно повишаване. Казано по друг начин, нивото на лихвите в еврозоната е най-високо от 2001-а година насам.

Ипотечен кредит – рисковете и ползите, за които трябва да знаете

Ипотечен кредит – рисковете и ползите, за които трябва да знаете

Жилищният заем може да бъде както силен, така и опасен инструмент

Ще кажете, че у нас лихвите не растат толкова бързо и ще бъдете прави, но затова има ясно обяснение. Първо, банките все още са пълни с достатъчно средства и второ - промените в лихвените равнища се случиха толкова бързо, че ефектът няма как да не се бави. Само в рамките на година ОЛП беше увеличен от 0.00% до 3.50% - най-бързият скок в историята на ЕЦБ. Ако търговските банки бяха приложили този темп на нарастване, шокът за пазара щеше да е огромен.

Близкото бъдеще принадлежи на спестителите

Това означава само едно нещо - че през тази и следващата година ще наблюдаваме ръст, най-вероятно плавен, на лихвите както при кредити, така и при депозити. Това означава, че ще бъдат променени и правилата на играта, като в силна позиция ще се окажат не хората с високи доходи, които успяват да теглят големи кредити с изключително ниски лихви, а хората с достатъчно обемни спестявания, които могат да заложат срещу висока лихва. А ние препоръчваме депозита на "Инвестбанк" АД, който можете да откриете онлайн и да получите една от най-добрите лихви на пазара към момента.