Обхватът на проекта на ОИСР за глобален корпоративен данък включва два основни стълба, които целят да ограничат концентрирането на свръх печалби в юрисдикции, където няма облагаеми или има много ниско ниво на облагане. Самите мерки не касаят юрисдикции като България, въпреки, че имаме ниска данъчна ставка. Това заяви Виктор Митев, който е съдружник в консултантската компания EY Bulgaria в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria on air.

"Група А или стълб А включва най-големите корпорации - технологичните гиганти, може би някои от най-големите компании в секторите на фармацията и потребителските стоки. Идеята на стълб А е да се релокиат печалби по такъв начин, че държавите в които се генерират печалби да имат право да ги обложат. В момента това не е възможно, ако даденото дружество е учредено в друга държава", заяви Митев.

По думите му към момента лежи идеята праг за големите гиганти да е 20 милиарда евро приходи, който след това ще бъде намален на 10 милиарда евро приходи.

"Освен, че трябва да реализират приходи в подобен размер, компаниите трябва да реализират и съществен марж на печалба, защото идеята е те да не могат да реализрат печалби в юрисдикции, в които няма да подлежат на данъчно облагане . Ето защо има праг от 10% марж, над който вече се счита, че компанията реализира свръх печалба и тя трябва да се разпредели между всички крайни пазари, където се извършва дейност пропорционално на приходите", коментира той.

Какво ще се промени за компаниите в група Б?

По думите на експерта за тази група се налагане на ставка от 15 процента. "Кръга, който ще бъде засегнат от това правило е доста по-широк. То засяга всички мултинационални компании с приходи от над 750 милиона евро. По изчисление на ОИСр в глобален мащаб са около 8000. Може да се допусне, че съществена част оперира и в нашата страна", заяви той.

Има обаче и изключения. "Така например, ако се установи, че в България има корпорация, която на консолидирани ниво реализира над 750 евро милиона приходи, следващото, което трябва да се разбере е дали повече от 2,5% от нейната консолидирана печалба е реализирана у нас."

По думите на Митев този стълб не се прилага за финансовия сектор, за минодобив и още няколко други сектора. Но стълб Б има много по-широк обхват.

"Механизмът и сложността на група Б е по-сложен, но дизайна към този момент не налага на страните да вдигнат данъчните си ставки и България може да остане на 10%. корпоративен данък, но ако една мултинационална корпорация попада в обхвата и за нея не важи нито едно от изключенията, тя трябва да се обложи с 15% данък", заяви той.

Как ще започне да действа решението на ОИСР?

"Тези, които не подкрепят идеята за реформа са Унгария, Ирландия и Естония. На ново ЕС трябва да има пълен консенсус преди да се премине към предложение за директива. Но дори това да не мине през ЕС, много държави са членки на ОИСР и те могат да поемат ангажимент", заяви той.