Възможностите за справка за консумираната електроенергия от битови, стопански и ключови клиенти на Е.ОН България ще се увеличи с още една от днес, съобщиха от компнията.

Освен чрез връзка с оператор и чрез автоматичната опция за проверка на сметката на единния телефонен номер 0 700 161 61, от днес клиентите на Е.ОН България могат да получат информация за задълженията си за потребена електроенергия и на Интернет страницата на компанията.

„Целта ни е да разширим обхвата на предлаганите услуги. Имаше голям интерес от страна на клиентите относно възможността за проверка на сметката онлайн и се радваме, че вече можем да им я предложим", сподели Антония Кръстева, старши вицепрезидент „Обслужване на клиенти" в Е.ОН България.

На интернет адреса на компнията, в категорията Нова услуга Проверка на сметката за електроенергия, след въвеждане на клиентски номер, се отваря прозорец с информация за дължимата сума. В тази услуга не се отразяват плащанията, извършени от клиентите през съответния месец и не се съдържа информация дали задължението е погасено или все още е дължимо.

Услугата се въвежда поетапно и на този начален етап от нея могат да се възползват клиенти, които нямат неплатени стари сметки (преди февруари 2007). В момента услугата не е достъпна за клиенти, които плащат чрез разплащателна сметка и за клиенти, които живеят в малки населени места, където няма открити електронни каси. Тези клиенти могат да се информират за сметката си на единния телефонен номер.

Специалистите на компанията усилено работят по разширяването на услугата Проверка на сметките онлайн и в най-скоро време от нея ще могат да се възползват максимален брой клиенти.