Днес азиатските централни банки предприеха по-сериозни мерки , за да успокоят пазарите, които се тресяха в ужас под влиянието на кредитната заплаха, наливайки $5.1 млрд. в банковата система.

Министерство на финансите  в Южна Корея заяви, че е готово да предостави своите спешни фондове, ако отпускането на кредити спре заради проблемите на вторичния ипоточен пазар в Щатите. Банките и застрахователите в страната са с инвестиции  в този сектор възлизащи на 850 млн. долара.

Централната банка на Малайзия каза, че има готовност да подпомогне със средства , за да могат банките да отпускат кредити една на друга при нормални лихвени равнища, но все още няма конкретни планове как точно ще осъществи това.

Икономист от HSBC, Сингапур коментира следното : „Централнте банки се опитват да поддържат  доверието със всички възможни средства, докато пазарите са в очакване на нова информация за създалата се ситуация."

Според Азиатската инвестиционна банка, целият регион от Азия до Тихия океан е залят с пари, като брутните парични потоци насочени към Източна Азия възлизат на 269 млрд. долара през 2006.

При азиатските капиталови  пазари днес почти не се наблюдава промяна като има леко повишение в индекса Nikkei 225 с 0.2 %, а йената остана без промяна.

В Азия все още не се наблюдават вторични проблеми, произтичащи от ситуацията в Щатите. Що се отнася да фондовите пазари, в Европа и САЩ те са на 15- годишно дъно, докато специално в Азия същите са стъпили върху здрави основи.

Основните притеснения на инвеститорите са свързани с неразкрити загуби от лоши кредити, които могат да станат предпоставка за разпадането на банки и фондове. С това опасение е свързана и ситуацията , при която банките ще предпочетат да натрупват парични ресурси, вместо да ги отпускат помежду си както са правили досега под формата на краткосрочни сделки. В резултат на това лихвените равнища на тези междубанкови кредити ще станат изключително високи.