Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена, растителни масла и шротове (COCERAL) преди няколко дни оповести своята втора актуализирана прогноза за добива от зърнени храни в Европейския съюз през 2022 година.

През  този сезон, според COCERAL, общото производство на зърнени храни в Евросъюза (ЕС-27) през 2022 г. ще възлезе на 282,62 млн.т, с 2,26 млн.т по-малко в сравнение с 2021 година. Разчетите на европейското фермерско лоби показват, че основната причина за незначителен спад в общия зърнодобив е очертаващата се малко по-слаба житна реколта, пише sinor.bg.

Снимка 567236

Източник: sinor.bg

Очаква се производството на мека пшеница в ЕС-27 през 2022 г. да намалее с 2,17 млн. т - от 129,06 млн. тона до 126,89 млн. тона, главно поради връщането към средните добиви в балканските държави след много високите показатели регистрирани през миналата година.

Северната ни съседка е типичен пример в това отношение . Производството на пшеница в Румъния през 2021 г. възлезе на 10,42 млн.т при среден добив от хектар от 5,01 тона. Прогнозата за добивите през 2022 г. е по-скоро песимистична - 4,25 тона от хектар, което предполага намалението на обема на производството спрямо предходния сезон с 1,69 млн. т - до 8,73 млн.тона

Новата реколта от пшеница в България според Сосeral ще е около 6,06 млн. т при среден добив от 5,20 тона от хектар, в сравнение с 7,14 млн.т и 6,05 т/ха през 2021 г. С около 1 млн. т по-малко пшеница ще ожънат през 2022 г. френските фермери, но производството в Германия ще нарасне с 0,66 млн.т - до 34,51 млн.т.

Търговските среди коментират, че очертаващото се намаление на производството в сравнение с миналогодишния резултат е незначително и като цяло прогнозата звучи сравнително оптимистично, тъй като демонстрира увеличение с 8,15 млн.т в сравнение с неблагоприятната за Евросъюза 2020 година. Освен това актуализираната прогноза е с 1,51 млн.т по-висока в сравнение с оценката в декемврийския доклад.

Снимка 567238

Източник: sinor.bg

Прогнозата за добива от царевица в ЕС през 2022 г. е подобрена с 1 млн.т, от 66,27 млн.т на 67,24 млн.т, което практически напълно се покрива с миналогодишния резултат.

Зад почти непроменения общ показател, обаче, се крият доста значими промени в обемите на производството в отделните страни. Така например, според мартенската прогноза добивът от царевица във Франция през 2022 г. ще спадне с 1,08 млн.т до 14,26 млн.т. В същото време в Унгария се очертава увеличение на производството с 1,8 млн.т , в сравнение с резултата от предходния сезон, от 6,42 млн.т до 8,22 млн.т.

Оптимистична е прогнозата за производството на царевица в Румъния -12,23 млн. т, с 530 хил. тона над декемврийската прогноза и с 140 хил. тона повече от произведеното през миналата година.

Прогнозата за България също е позитивна - 3,84 млн. т в сравнение с 3,29 млн. т 2021 година.