2022 г. започна с надежда за край на пандемията от COVID-19, а светът изпрати втора поредна година с повишени очаквания към фармацевтичната индустрия. Научният напредък доведе до ваксинирането с поне една доза на 75,2% от населението в Европа (или над 340 млн. души към края на март 2022 г.). Въпреки това, постоянното мутиране на вируса постави медицинския и фармацевтичния бранш в непрестанно търсене на адаптирано лечение за всеки нов вариант.

Масовият страх от заразяване доведе до пренебрегване на важни симптоми при спешни състояния (инфаркти, инсулти) и липса на регулярен медицински контрол върху състоянието на хронично болните. Много от пациентите отлагаха посещението си при лекар и често стигаха до болница по спешност в животозастрашаващо състояние.

Пандемията открои и проблемите в липсата на предвидимост и достъп до медикаменти в страната. Затруднено бе снабдяването с основни суровини (активни вещества) за фармацевтичното производство, а рязкото повишение в търсенето на лекарства провокира регулярни дефицити на цели групи продукти в аптечната мрежа.

В този контекст, още преди първия глобален локдаун, екипът на "Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД изготви стратегия за действие в безпрецедентната ситуация, дефинирайки три основни предизвикателства.

Първата задача бе осигуряването на основен набор от медикаменти за противодействие на вируса. В началото на пандемията, когато все още нямаше утвърдени протоколи за лечение, Чайкафарма, като единствен производител на цефалоспорини в страната, предостави на българските лекари терапевтични решения за посрещане на първите две вълни. В условията на ограничен достъп до здравните заведения това бе от ключово значение за ограничаване на усложненията от инфекцията и запазване живота на пациентите.

Втората задача бе да се гарантира непрекъснатостта на производството и осигуряването на терапии за хронично болните пациенти с ежемесечни прескрипции - за над 1,5 млн. души в страната. Обострените в резултат на прекараната инфекция хронични заболявания в още по-голяма степен изискваха навременна диагностика и прецизно медикаментозно лечение. Последните изследвания показаха множество дълготрайни негативни ефекти върху здравния статус на преболедувалите COVID-19 (т.нар. "Пост-ковид синдром"), особено при тези групи пациенти.

Третата задача бе свързана с внимателен анализ на постъпващите данни от клинични проучвания, насочени към пре-профилиране на добре познати в световната практика молекули към терапии, ефективни и при лечение на COVID-19. В кратки срокове бе осъществено родно производство на хидроксихлорохин сулфат за профилактичен прием от лица в рискови групи, изложени на голям вирусен товар, и домашно лечение на леки форми.

Повишената консумация на лекарства от различни терапевтични групи се запази, като за календарната 2021 г. Чайкафарма отново регистрира 10% ръст на продажбите. Основните определящи фактори за постоянния положителен тренд на развитие на компанията през годините са непрекъснатото технологично надграждане и разширяване на продуктовото портфолио. Към края на март 2022 г. и за шеста поредна година Чайкафарма е най-голямата публична компания на Българската фондова борса с пазарна капитализация от над 1 284 млн.

В следствие на реализираните през 2021 г. инвестиции, компанията разшири производствените си възможности с технологично ново капсулно производство и инсталация за сухо гранулиране. Въведена е в експлоатация нова високопродуктивна опаковъчна линия за първично и вторично опаковане. Дългогодишните доставчици на суровини са сред водещите европейски производители, като това гарантира пълно съответствие с изискванията на добрата производствена практика (Good Manufacturing Practice).

В процес на регистрация са нови медикаменти за лечение на диабет, подагра, заболявания на простатата, антитромботици. Само по т.нар. децентрализирана процедура (DCP) в момента са в ход регистрации на 10 продукта в 6 до 15 различни страни от ЕС, което покрива терапевтичните нужди на все по-застаряващото европейско население и разширява присъствието на компанията на нови европейски пазари.