Според данните на министерството на земеделието за последните три години страната изостава съществено в експорта на пшеница, което безспорно се дължи и на проблемите с качеството.

Ако през стопанската 2016-2017 г. от страната ни са изнесени 4,257 млн. тона хлебно зърно, а през 2017-2018 г. количествата са достигнали пика от близо 5 милиона тона, то резултатите след лятото на миналата година вървят към сериозен срив в експорта на тази стратегическа за България стока.

По предварителни данни на НСИ през първите четири месеца на пазарната 2018/19 година са изнесени общо 2,383 млн. тона пшеница и брашно. Това е с което е с 15,3% по-малко от периода от юли до октомври 2017 г., сочат данните на ведомството.

Темповете на експорт и в началото на годината са твърде слаби, което води на мисълта, че до лятото на тази година страната едва ли ще осъществи значителен износ на пшеница, коментира Sinor.BG.

Близо 99% от експорта на пшеница за периода юли - октомври 2018 г. са реализирани в държави-членки на ЕС. Най- големи количества са изтъргувани в Испания (902 хил. тона), Италия (257,2 хил. тона) и Румъния (222 хил. тона). Износът за трети страни възлиза едва на 31 хил. тона, от които 25 хил. тона за Либия.

При експорта на брашно, който по принцип не е особено голям, се отчита спад със 71,2% спрямо първите четири месеца на предходния сезон, до 12,1 хил. тона, като постигната средна експортна цена е 51% по-висока.

Само да припомним, че през 2017-2018 г., когато качеството на българското жито беше изключително добро, от страната е изнесено рекордно количество брашно от 87 499 т., докато от лятото на миналата година до края на октомври този експорт е едва 12 хил. тона.

Слабият експорт на зърно донякъде се компенсира от рязкото увеличение в цените на зърното, което ни връща във времето преди 10 години, когато експортът се реализираше на цени от 330-340 лв. за тон.

По данни на НСИ, средната износна цена на българска пшеница (хлебна и фуражна), FOB българско черноморско пристанище за периода юли - октомври 2018 г. е 203 щ. д./тон - с 10,5% по-висока на годишна база.

Средно за периода юли - декември 2018 г., изкупната цена на хлебната пшеница отбелязва ръст от 22,2% на годишна база, до 333 лв./тон, а тази на фуражната пшеница - с 19,1%, до 308 лв./тон.

През януари т.г. са налице индикации за допълнително поскъпване на хлебната пшеница, като в началото на третото десетдневие изкупната цена достига 356 лв./тон - вече с 27,1% над отчетената по същото време на 2018 г. Страната ни обаче почти не се вреди в тези цени, тъй като качеството на зърното беше по-скоро за фуражна пшеница.