Всяка година Световният икономически форум (СИФ) публикува своя Глобален индекс за конкурентоспособност, който разглежда състоянието на икономиките по света.

СИФ изследва обширна гама данни за най-различни неща – от преподаването на математика в училищата до нивото на инфлация във всяка страна. Един от показателите, които е използвал, е данъчната тежест на страните, като по-високите резултати означават по-ниска конкурентоспособност.

За да направи проучването, Световният икономически форум е използвал термина на Световната банка „обща данъчна ставка”, пише Business Insidеr.

Общият размер на данъците е сумата от пет различни вида данъци и вноски, дължими след отчитане на удръжки и освобождавания: корпоративен данък, осигурителни вноски, данъци върху трудовото възнаграждение, имуществени данъци, данък върху оборота и други малки данъци.

В основата си става дума за всички данъци, налагани върху компаниите, но не и върху хората, които работят за тях. Вижте 15 от държавите с общ размер на данъците над 50 на сто:

 1. Гамбия: 63,3%

Без да разполага с големи природни ресурси, африканската държава е сред на-бедните в света. Данъците върху оборота, а не върху печалбата, значително повишават ставките за бизнеса.

 1. Чад: 63,5%

Подобно на Гамбия, и Чад разчита на селското стопанство и е изключително бедна страна. Държавата облага с данък от 1,5% върху оборота или 40% от печалбата, в зависимост от това коя сума е по-висока.

 1. Китай: 64,6%

Китай също налага някои данъци върху оборота на фирмите вместо върху печалбата им.

 1. Италия: 65,4%

Страната е известна с по-високите си данъчни ставки, но все пак е изместена от първото място в Европа от друга държава.

 1. Венецуела: 65,5%

Правителството на южноамериканската държава търсеше модел на по-високи данъци чрез драматично повишение на данъците за чуждестранни петролни компании при управлението на бившия президент Уго Чавес.

 1. Никарагуа: 65,8%

През 2012 г. Международният валутен фонд предложи страната да намали сложността на своята корпоративна данъчна система.

 1. Франция: 66,6%

Страната оглавява класацията за Европа, въпреки че настоящото правителство обеща да направи реформи в системата и да намали корпоративните данъци.

 1. Гвинея: 68,3%

Повечето корпоративни данъци в Гвинея се плащат чрез плосък данък върху оборота от предишната година.

 1. Бразилия: 69%

Миналата година най-голямата икономика в Южна Америка елиминира 20% данък върху ведомостите за заплати като част от усилията да реформира системата.

 1. Мавритания: 71,3%

През 2013 г. зависимата от селското стопанство африканска държава въведе 15% данък при източника, за да спре хората, които прехвърлят плащания към такива, които не са жители на страната.

 1. Алжир: 72,7%

Алжир има най-високата данъчна ставка от която и да е друга африканска страна.

 1. Колумбия: 75,4%

Страната въведе нов данък „богатство”. Макар да е четвърта в света, тя е едва трета в Латинска Америка по отношение на високите си данъци.

 1. Таджикистан: 80,9%

Азиатската държава има 2% законоустановена данъчна ставка върху целия оборот, която прихваща значителен дял от средната печалба на предприятията.

 1. Боливия: 83,7%

Данъкът от 2% върху трансакциите изтрива 60% от печалбите на компаниите, и то дори преди другите данъци да бъдат взети предвид.

 1. Аржентина: 137,3%

Учудващо, но общата данъчна ставка на Аржентина се смята за над 100% от корпоративните печалби. Само данъкът върху оборота изяжда близо 90%, преди да прибавим данъците върху заплатата и финансовите трансакции.