Covid пандемията промени изцяло разбиранията за работното място и организацията на процесите. Тоталната изолация и новите бизнес модели доведоха до различни тенденции, родиха по-високи изисквания и различни приоритети. А днес работодателите повече от всякога трябва да се постараят, за да извадят своите служители от комфорта на собствения им дом.

На този фон, едва ли е изненада фактът, че критериите за избор на работно място се повишават с всяка следваща година. Според доклада за тенденциите в преживяванията и очакванията на служителите за 2024 г. на Qualtrics за хората е важно да имат глас, когато става въпрос за моделирането и организацията на офис пространството, за да може то да отговаря в максимална степен на техните нужди.

Всеки втори служител в България търси по-добра работа

Всеки втори служител в България търси по-добра работа

Проучване на nPloy показва, че над 50% от българите искат да сменят работата си

В подкрепа на това твърдение е и публикация на експерти, че представителите на младото, трудоспособно поколение (т. нар. millennials) са склонни да приемат работа при по-ниско заплащане, ако имат възможност да обитават модерен, високотехнологичен офис. Нещо повече, голям процент от тях биха обмислили сериозно възможността за напускане, ако работното им място е остаряло или неефективно.

Предвид това за работодателите става изключително важно да бъдат в крак, за да могат ефективно да привличат и задържат най-добрите таланти в своята област.

На ръка разстояние, но без да си пречим

Експерти посочват, че все по-голям процент служители не намират мотивация да взаимодействат продуктивно с колегите си. Тъй като това е свързано най-вече с начина на организация на работното пространство, е важно да се преосмисли ролята и предназначението на офиса - като място за социални контакти и общуване, например.

Друг интересен аспект е възможността за оформление на бюрата, проектирано оптимално на базата на алгоритми, както и пространства, които могат да се адаптират към приоритетите и нуждите на служителите.

Все по-често се предлагат и решения за конфигуриране на отворени пространства, изолирани със звукопоглъщащи тъкани или стъклени панели. Така интериорните дизайнери осигуряват неприкосновеност на личния живот в рамките на едно голямо отворено пространство.

Снимка 667509

Източник: iStock

Мечтаното работно място - с IoT-базирани решения

За служителите е важно да разчитат на сътрудничество в реално време. Концепцията за интернет на нещата (IoT) играе ключова роля тук: настолни и преносими устройства се интегрират в дизайна на офис пространството и комуникират помежду си чрез облачна мрежа. Към тях се включват управлявани през смартфон екрани, интелигентни системи за осветление, сензори за температура, шум и качество на въздуха и много други.

Тези и много други решения, които IoT предлага, вече са част от задължителния пакет за служителите, за да могат да гарантират оптимална производителност на труда си и съответно - ефективност на бизнеса.

Всеобщата тенденция за устойчиво развитие изисква от много компании да дадат приоритет и на екологосъобразните практики при проектирането на работните си пространства. Тъй като голям процент от работещите в офиси подчертават значението на устойчивата околна среда, възприемането на такива практики е от съществено значение за компаниите и тяхната конкурентоспособност.