След като днес Комисията за защита на конкуренцията излезе с решение, че не разрешава на българският холдинг "Еврохолд" да придобие активите на чешката енергийна група "ЧЕЗ" у нас, от родното дружество излязоха с официална позиция. Ето какво се казва в нея:

"Еврохолд" оценява високо усилията на КЗК да извърши задълбочено проучване на придобиването за рекордно кратък срок - 10 работни дни. Холдингът вярва, че до решението е достигнато след внимателен прочит и задълбочен анализ на всички факти и обстоятелства.

"Еврохолд" приема решението на КЗК като позитивна оценка за финансовата мощ на холдинга и като потвърждение за възможностите на компанията да реализира мащабни придобивания. Това е още един аргумент холдингът да продължи да следва своята стратегия за развитие.

Решението на КЗК несъмнено допринася за това всеки настоящ или бъдещ инвеститор в българската икономика (купувач или продавач) да има необходимото доверие в българския регулатор и по този начин да има пълна прогнозируемост на инвестиционните си планове.

Като публична компания с голям брой международни и институционални инвеститори, "Еврохолд" ще изчака решение на надзорния съвет на компанията за по-нататъшните стъпки по сделката и за развитието на инвестиционната си стратегия в енергийния сектор.

"Еврохолд" доказа, че може успешно да структурира придобиването на бизнеса на ЧЕЗ в България и да управлява отговорно активите на придобитите дружества. По проекта работи международен екип от над 100 експерти. За финансирането на сделката беше осигурен капитал от две глобални инвестиционни банки. При така планираната инвестиция в придобиването на компаниите на ЧЕЗ, в това число цената на сделката, изкупуването на миноритарните дялове, изплащането на задълженията на придобиваните дружества и инвестиционната програма за тяхното развитие, в България щяха да постъпят над 500 млн. евро. В рамките на холдинга беше формиран енергиен борд, съставен от авторитетни български и международни енергийни експерти, които разработиха стратегия за развитие. Стратегията беше представена публично по-рано този месец в централата на "Еврохолд" в София пред експерти, анализатори и медии.

Припомняме, че по-рано през месеца в чешки медии се появи информацията, че местната компания ще се откаже да продава българските си активи, ако бъде спряна втория опит за продажбата им. Преди да се стигне до преговори с "Еврохолд" от "ЧЕЗ" преговаряха с българската "Инерком" на Гинка Върбакова.