Продава се производствената площадка на кърджалийският производител на шприцформи и платсмасови изделия "Формопласт", става ясно от покана за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството. Според местни медии вече има купувач, а сумата по сделката ще е около 10 милиона лева.

"Формопласт" съществува от 1972 г. като поделение на ДСО "Пластмаси и каучук", като след различни преобразувания дружеството е приватизирано през 1997 г. В момента компанията има две производствени линии. От тях излизат шприцформи за каси, легени, кофи, технически и медицински изделия, както и готови такива изделия, които намират реализация в битова и в професионална среда.

"Аурубис" инвестира нови 800 милиона в медодобивния си завод край Пирдоп и Златица

Най-голямата компания в България инвестира нови 800 милиона в страната

Започва строежът за разширяване на рафинерията за катодна мед

Компанията покрива целия производствен цикъл - от чертежа до реализацията на продукта. Основните пазари на компанията са у нас, в Англия, Гърция, Хърватия, Унгария, Полша и т.н. Приходите за 2022 г. са в размер на 1,4 млн. лева, като дружеството е било на загуба в размер на 85 000 лева. През последните 15 години "Формопласт" е на плюс само през 3 години - 2012 г., 2013 г. и 2021 г.

Към февруари 2024 г. осигурените лица са 49, като през последните години има тенденция броят им да намалява.

Защо се стига до продажбата?

В проекторешението за продажбата от компанията ясно посочват защо искат да се разделят с активите си - имат "затруднения по опериране на част от производствените процеси (а именно производството на матрици и шприцформи за пластмасови изделия) и по съответният подбор, обучение и поддържане на квалифициран персонал по тази производствена линия".

От "Формопласт" отбелязват, че "през последните 15 години почти не е имало предаване на знанията и уменията на нови специалисти" - а задържането на сега работещите е определено като "трудно и скъпо". Освен това, "голяма част от машинния парк за изработване на шприцформи е съставен от остарели машини и изисква големи капиталови вложения за подновяване" - и сега има по-големи разходи за електроенергия и по-сериозно ниво на брак.

Заради всичко това "Формопласт" ще продаде машините за производство на матрици за шприцформи и ще запази дейността си по производство и търговия с готови пластмасови изделия, "което изисква значително по-малка поддръжка, площ за дейност и персонал".

"Адифарм" строи фармацевтичен завод за 4,5 млн. лева край София

Къде ще се намира най-новият фармацевтичен завод край София

Вече е входирано инвестиционно предложение за него

"Базата е доста голяма, а ние не вземаме такава площ. Изисква се поддръжка, харчат се пари на вятъра за едни сгради, които не се използват. Ние сме 56 човека, можем да се съберем в 4000 квадратни метра, а базата е 60 000", коментира пред Money.bg директорът на дружеството Назъм Алиосман.

Какво се продава?

От "Формопласт" отбелязват, че след реорганизацията на дейността си голяма част от производствената им база би останала празна. След преценка, че трудно ще се събират изгодни наеми за строените между 1980 г. и 1990 г. помещения, е било взето решение цялата площадка да бъде продадена, а запазените дейности на дружеството да се местят на нова локация.

По думите на Алиосман екипът вероятно ще бъде запазен: "Ние се нуждаем от тях, за да продължим производството. Имаме дългогодишни клиенти, които също се вълнуват от тази сделка - изградили сме взаимно доверие".

Така на тезгяха отиват терен с площ от 56 184 кв.м и общо 14 масивни сгради с общо РЗП от 32 154 кв.м - цехове, складове, трафопостове, пароцентрала, административни сгради, гаражи и т.н.

Минималната продажна стойност на активите е 5 млн. евро без ДДС, а максималната - 5,3 млн. евро.

Кой купува?

В информацията до инвеститорите не е посочен конкретен кандидат-купувач на производствената база, но според регионалния сайт 24rodopi "Формопласт" са се споразумели с компанията "Елванлар" за цена от около 10 милиона лева.

Става дума за производител на пластмасови изделия, който е и подизпълнител на "Теклас България" - един от сериозните доставчици на съединения за горивните, охладителните и спирачните съединения, влагани в автомобилите от практически всички по-известни марки.

"Елванлар" в момента има 85 служители, близо 10,5 млн. лева приходи за 2022 г. и 1,7 млн. лева печалба.

Директорът на "Формопласт" Назъм Алиосман определи информациите за постигнато споразумение като "слухове". По думите му на насроченото за 27 май събрание ще бъде взето окончателното решение за сделката.