Четири големи инфраструктурни проекта, които се финансират по Оперативна програма „Транспорт", са във финален етап на изпълнение и се очаква да бъдат пуснати в експлоатация до края на лятото. Това стана ясно по време XIV заседание на Комитета за наблюдение на програмата. Сред тях са първият участък на ж.п. линията Пловдив - Бургас, лот 1 на АМ „Струма", лот 4 на АМ „Тракия" и връзката на Софийския околовръстен път с АМ „Хемус".

„В рамките на Оперативна програма „Транспорт" са положени 27 км. нови жп линии, 169 км. ж.п. линии са рехабилитирани, изградени и модернизирани са 82 км пътища, построени са 13 км. метромрежа с 13 нови метростанции", каза инж. Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По думите й до този момент са договорени над 1,962 млрд. евро, което представлява около 98% от бюджета, а разплатените средства надхвърлят 930 млн. евро.

По време на заседанието на Комитета за наблюдение бе взето решение да бъдат прехвърлени 10 млн. евро от четвърта приоритетна ос към трета, като средствата ще бъдат приоритетно инвестирани за модернизирането на железопътните гарови комплекси. Подкрепено бе и предложението подготовката на АМ „Хемус" да се финансира през Техническа помощ на Оперативна програма „Транспорт".

В рамките на дискусиите от Национална компания „Железопътна инфраструктура" отчетоха, че е напълно завършен и пуснат в експлоатация първият железопътен проект, който се финансира по Оперативна програма „Транспорт". Трасето Свиленград - турска граница бе открито на Деня на Европа - 9 май и позволява скорости от 160 км/ч. Целта на НКЖИ е до края на този програмен период да бъде изцяло завършено направлението Пловдив - турска/гръцка граница, като на този етап се работи в частта Димитровград - Свиленград. В близките месеци се очаква да бъде завършена работата и по лот 1 (Михайловец - Калояново) на жп проекта Пловдив - Бургас, като неговото изпълнение се оценява на 98 - 99 %. С добри темпове се движи работата и по другите две отсечки на проекта, като по лот 2 (Стара Загора - Зимница) физическото изпълнение се оценява на 52 - 54 %, а по лот 3 (Церковски - Карнобат - Бургас) - на 57 %. Готови са техническите проекти на участъците от трасето Септември - Пловдив и очакванията са в близките месеци да бъде стартирано и строителството по тях.