Безработицата в Великобритания за периода ноември 2017 - януари 2018 година се е понижила до 4,3% спрямо от 4,4% за месеците октомври - декември миналата година. Това показват публикуваните днес данни на Бюрото за национална статистика статистики (ONS).

По този начин показателят се е върнал към най-ниското му равнище от 1975 година насам. Безработицата бе на това най-ниско от над 40 години ниво - 4,3% в периода май-юли 2017 ., но през октомври-декември нарасна до 4,4%.

Анализаторите, анкетирани от Reuters, очакваха запазване на стойността на показателя в нивото 4,4%.

През същия период година по-рано безработицата се намираше на равнище 4,7%.

Броят на безработните в страната през ноември м.г. - януари т.г. е бил1,45 милиона души, увеличавайки се с 24 хиляди в сравнение с октомври -декември 2017 година. В същото време броят им намалява с 127 хиляди спрямо аналогичния период година по-рано.

Количеството заети британци на възраст 16-64години през отчетените три месеца е нараснали на годишна база с 168 хиляди, достигайки 32,25 милиона души, или 75,3% от трудоспособното население.

Средната реална седмична заплата в страната, без отчитането на бонусите, се е понижила с 0,2% в годишно изражение, а с прибавянето на различните бонуси тя не се е променила.