Повече пазар, по-малко държава: Брюксел възнамерява да съкрати драстично субсидиите за фермерите, пише Financial Times Deutschland. Журналистите на бизнес изданието са разбрали, че освободените средства ще се насочат в мероприятия по опазване на климата.

Както е известно, помощите за селското стопанство са най-сериозния източник на разходи в бюджета на Европейския съюз. Съответно и икономиите могат да бъдат значителни.

От FTD са видели предложение в Европейската комисия, според което до 2012 г. плащанията за големите фермери, които получават от ЕС повече от 300,000 евро годишно, ще бъдат съкратени с 22%. Ще има съкращения и при по-незначителните суми за субсидии.

Само дребните фермери могат да не се безпокоят за помощите си - сумите до 5000 евро няма да бъдат пипани. В български условия това съответства на около 500 декара обработваеми площи със зърнени култури.

Предложението би трябвало да е внесено за обсъждане в понеделник. Бюджетът за фермерите ще бъде орязан, но в по-малка степен, отколкото се очакваше от някои коментатори. През есента Комисията загатна, че може да намали фермерските субсидии с 45%.

Комисар Мариан Фишер Бойл предлага икономисаните от субсидиите пари да се вложат в развитие на селската инфраструктура. Тя е казала пред немската преса, че предлага 13% съкращения в директните плащания за фермери, получаващи годишно над 5000 евро. Парите ще се насочват по програми за опазване на климата, възобновяеми енергии, водно стопанство, биоразнообразие.

Надеждите за комисаря, отговарящ за селскостопанската политика на Съюза, е министрите на селското стопанство на страните да дадат съгласието си още днес.

Освен това постепенно ще се излиза от системата на млечните квоти. Срокът на действието им изтича през 2015 г. и сега на тях се гледа като на анахронизъм. Полагат се усилия да се гарантира „меко кацане" на млекопроизводителите, така че след 1 април 2015 г. те да не изживеят пазарен срив.

Комисията предвижда да спре практиката на интервенционно изкупуване на зърно - пшеница и ориз, както и на свинско месо.

За потребителите новите предложения на Брюксел не носят конкретни предимства, коментира Spiegel. Точно обратното. ЕК очаква цените на хранителните стоки да се запазят високи, „на нивото на кризисния период в краткосрочен и средносрочен период". Вина за това има несъответствието между прираста на търсенето и увеличението на предлагането.

Въпросът за цените на храните ще се обсъжда (за пръв път на европейско равнище) на 19 и 20 юни. Според Комисията, „виновниците" са от структурно естество: поскъпване на торовете, търсене на суровини за етанол в САЩ, лоши реколти. Освен това стратегическите резерви на страните са достигнали историческо дъно.