Епидемията от COVID-19 засегна САЩ осезаемо. Брутният вътрешен продукт на страната ще се свие с 5,6% през 2020 г., а през 2021 г. ще се възстанови едва с 3,3%. Това показват прогнозите на Coface.

Тези данни обаче могат да се променят, ако има нова пандемична вълна. На фона на тази икономическа криза, спадът на БВП се очаква да бъде последван от увеличение на подадените заявления за несъстоятелност. Към момента е налице спад, но броят на компаниите, които търсят защита от кредиторите рязко се е повишил (с 48% спрямо месец май на предходната година). В по-дългосрочен план обаче се очаква увеличение на компаниите в несъстоятелност - 43% към края на 2021 г. спрямо края на 2019 г.

"Зомби" компаниите, които продължават да оперират въпреки несигурната платежоспособност и рентабилността на капитала си, също могат да бъдат тласнати към фалит през следващите месеци. Още по-важното е, че с повишаването на броя компании, които са принудени да осигурят допълнително средства за финансиране, за да се справят със реализираните загуби, се повишава заплахата от увеличаване на дружествата в затруднено положение.

"Все още не знаем доколко това ще засегне българските компании, които търгуват със САЩ. Към момента няма такива индикации, но е важно в тази ситуация те да предприемат превантивни действия за защита на плащанията си" - коментира Пламен Димитров, управител на Coface България.

Освен това, според оценките на кредитния застраховател, "зомби" компаниите, които през последното десетилетие са се разраснали дотолкова, че представляват повече от 6% от фирмите през 2019 г., могат да бъдат подтикнати към фалит през следващите месеци.

Броят на предприятията в затруднено положение също може да се увеличи в резултат на натрупан дълг.

Войната между САЩ и Китай става "грозна" и ще засегне много компании

Войната между САЩ и Китай става "грозна" и ще засегне много компании

Вашингтон и Пекин преминават отвъд зловещите търговски заплахи до обмен на регулаторни удари, които заплашват широк спектър от индустрии

Фалитите в САЩ през последните месеци

От 2019 г. насам се наблюдава първото годишно повишение на фалитите след кризата през 2009 г., като през 2019 г. производството се повиши с 2.5% спрямо 2018 г. Данните, публикувани след първото тримесечие на 2020 г., посочват, че след скок от 21% през януари, броят на производствата по несъстоятелност започна да намалява до идването на февруари.

Както и в Европа, мерките за подкрепа на корпоративната ликвидност, поведението на компаниите - длъжници, заедно с временното спиране на работата на съдилищата, обясняват тази тенденция.

Въпреки това, до момента, в който шокът върху икономиката се разпространи, може да се очаква вълна от фалити. Най-уязвими в тази ситуация са секторите на въздухоплаването, търговията на дребно, автомобилната промишленост и енергетиката.