Годишната инфлация в еврозоната се забави миналия месец, отстъпвайки от целевото ниво на Европейската централна банка на фона на спадащите цени на енергията.

Потребителските цени в еврозоната през октомври се повишиха с 0,7% на годишна база, сочат окончателните данни на Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат).

По този начин показателят актуализира минимум от ноември 2016 г., когато потребителските цени в еврозоната се повишиха с 0,6%.

През септември инфлацията беше 0,8%, докато целта е определена от Европейската централна банка е "малко под 2%." В сравнение с предходния месец потребителските цени през октомври са се увеличили с 0.1%.

Забавянето на годишната инфлация отразява основно динамиката на цените на енергията. Базовата инфлация, която не отчита променливите цени на енергията, храните и алкохола, се ускори през октомври от 1% до 1,1%.

Енергийните разходи паднаха през октомври с 3.1% на годишна база след спад от 1.8% през септември. Цените на храна, алкохол и тютюн през октомври се повишиха с 1,5%, след като се вдижнаха с 1,6% месец по-рано.

В същото време темпът на растеж на цените на услугите остана на ниво от 1,5%.

Снимка 452990

Потребителските цени  в Европейския съюз като цяло през октомври се повишиха с 1,1% на годишна база и с 0,1% спрямо септември.

Сред страните от ЕС минимална годишна инфлация е отчетена в Кипър (-0.5%), в Гърция (-0.3%) и Португалия (-0.1%).

Най-високото годишно увеличение на цените е регистрирани в Румъния (3,2%), Унгария (3%) и Словакия (2,9%).

Инфлацията в Германия, най-голямата икономика в Европа, остана на ниво 0,9% през октомври.

Във Франция годишната инфлация се забави от 1,1% до 0,9%. В Италия потребителските цени се повишиха с 0,2% за втори пореден месец.