Световната търговия със стоки през миналата година е нараснала с 11%, до $24,9 трилиона, което значително надвишава стойностния й обем преди пандемията (през 2019 г. - $18,5 трилиона). По-голямата част от това увеличение е причинено от по-високите цени на енергийните ресурси, торовете и храните, сочат данни на Световната търговска организация (СТО).

Във физическо изражение международните доставки са се увеличили много по-скромно — с 2,7% срещу ръст от 9,4% през 2021 година. В същото време през четвъртото тримесечие на миналата година се наблюдава спад на оборота с 2,1% спрямо предходното тримесечие. През първото тримесечие на 2023 г. обемът на търговията също намалява с 0,3%. Тази различна динамика се обяснява с резките скокове в цените на енергията и торовете, както и на зърнените и други хранителни стоки.

Световната търговия е изправена пред (невиждана) рецесия

Световната търговия е изправена пред (невиждана) рецесия

Кои пазари са най-застрашени и кой е виновникът?

Основната промяна в структурата на световната търговия е намаляването на дела на промишлените стоки и увеличаването на предлагането на суровини и горива. Делът на промишлените стоки в общия оборот намаля до 63% срещу 69% през 2021 г., докато износът на горива и продукти от добивните индустрии се увеличи до 21%, или $5,16 трилиона (през 2019 г. беше 17%).

Делът на храните в търговията остава на ниво от 10%.

Сред промишлените стоки най-търсените категории са химически продукти, офис и телеком оборудване, автомобили и резервни части. На този фон световната търговия с междинни стоки намалява - през последното тримесечие на миналата година тя се сви с 10%, което може да е както следствие от охлаждане в индустрията, така и резултат от разпокъсаност на доставките.

Делът на Китай като водещ световен износител спадна от 15% на 14,4% миналата година, както и делът на Германия от 7,3% на 6,6%. В същото време делът на САЩ нараства от 7,9% на 8,3%.

В същото време Китай рязко увеличи износа на автомобили и резервни части - за година увеличението е 30% (до $121 милиарда). Китай все още е едва на пето място по този показател - след ЕС, САЩ, Япония и Мексико, но разликата с последните три страни намалява.

Като цяло Европа и Азия търгуват основно със страни от своите региони, докато Северна и Южна Америка, както и Африка, с други региони, се отбелязва в доклада на СТО.