Повече от половината световен брутен вътрешен продукт (БВП) е изложен на рискове заради климатичните кризи. Това показва ново изследване на Световния икономически форум, разработено заедно с PwC.

Според документа 44 трилиона долара или над половината от глобалния БВП е "умерено или силно зависим от природата и нейните ресурси", пише CNBC.

Според изследването строителството (изчислявано на 4 трилиона долара), земеделието (2,5 трилиона долара) и производството на храни и напитки (1,4 трилиона долара) са трите най-големи и зависими от природата индустрии.

Взети заедно техният размер е грубо два пъти по-голям от размера на германската икономика, посочват експертите. По техните думи това означава, че ако условията на околната среда бъдат сериозно нарушени, тези сектори ще бъдат силно засегнати.

От документа става ясно още, че индустриите, които са "силно зависими" от ресурсите на природата, генерират 15% от глобалния БВП или 13 трилиона долара. А тези, които са "частично зависими", произвеждат 37% от БВП или 31 трилиона долара.