През последните години енергийният сектор преминава през скоростна трансформация. Някои направления на този преход включват скоростната експанзия на добива на петрол от газ от шисти, която се наблюдава особено в САЩ, и мащабните инвестиции във възобновяеми енергийни източници (соларни панели, вятърни турбини, производство от биомаса и т.н.).

Само за последните три години средствата, вложени за производство на "зелена" енергия всъщност изпревариха тези конвенционални изкопаеми горива, показват данните на Международната агенция по енергетиката. А днес Индия се превърна в най-бързо растящият енергиен пазар на света, посочва Анес Алич от oilprice.com.

Същевременно потреблението на електричество нараства с два пъти по-бърз темп от общото търсене на енергия като се очаква тази тенденция да се запази. Прогнозата на ООН е към 2040 г. то да е нараснало с 50% спрямо настоящото си равнище (докато потреблението на енергия ще се покачи с 25%).

Подобни феномени доведоха до промени в енергийния отрасъл на глобално равнище. Те, заедно с макроикономическите изменения и ситуацията на политическата сцена, през настоящата година доведоха до превръщането на някои отрасли в особено печеливши, докато други изпитваха проблеми. Ето кои са те.

Печелившите

  1. Възобновяемите енергийни източници

Според доклада на Международната агенция по енергетиката за възобновяемите енергийни източници, този отрасъл се радва на безпрецедентен растеж. Само в САЩ са били инсталирани соларни панелни мощности от 4,8 GW през първата половина на 2019 г., което е ръст от над 2% на годишна основа. Почти половината от новите инсталирани мощности в страната са соларни панели, което ги превръща във втория най-голям вид производство в енергийния ѝ микс.

Далеч назад са вятърните турбини, които произвеждат едва 0,3% от електричеството по света. Въпреки това прогнозата на Международната агенция по енергетиката е секторът да привлече инвестиции на стойност над 1 трлн. долара през следващите две десетилетия. В САЩ са инсталирани по-малко от 2 MW през третото тримесечие, което е ръст от 8% на годишна основа. Общият размер на мощностите от този тип е около 100 GW.

Прогнозата е ВЕИ мощностите да нараснат с 50% през следващите пет години и да достигнат 3,7 хил. GW. В момента те задоволяват 8,5% от нуждите от електроенергия по света, а техният дял може да нарасне до 30% към 2040 г.

  1. Природният газ

През миналата година търсенето на природен газ нарасна с почти 5%, а тази тенденция продължи и през 2019 г. Всъщност в рамките на последното десетилетие 45% от покачването на енергийното потребление се дължи на природния газ.

През тази година покачването на търсенето му ще нарасне с 2% на годишна основа, а през следващите пет - с по 1,6% ежегодно, основно заради спада на темпа на растеж на пазара в Китай. Там суровината достигна пик на покачването от 18,1% през миналата година, но то ще се свие с 10 процентни пункта през тази година.

Към 2050 г. потреблението на природен газ ще достигне 200 квадрилиона британски термални единици, което ще е с 40% над сегашното равнище.

Приходите на "Газпром" са с 45% надолу заради по-малко доставки и по-ниски цени на газа

Приходите на "Газпром" са с 45% надолу заради по-малко доставки и по-ниски цени на газа

Доставките за Европа са се свили

  1. Атомната енергия

Атомната енергия продължава да допринася за развитието на чистото и надеждно производство по света. През тази година работещите 449 АЕЦ по света са произвели 2 563 TWh. Бяха открити девет нови централи, а седем стари бяха затоврени.

В момента се строят 55 нови реактора и очакванията са, че 20 от тях ще бъдат свързани към мрежата преди края на годината. Атомните реактори произвеждат около 10% от електричеството по света. Очаква се техният дял да остане без промяна до 2050 г.

Шефът на АЕЦ "Белене" застана начело на БЕХ

Шефът на АЕЦ "Белене" застана начело на БЕХ

Жаклен Коен бе изпълнителен директор на "Български енергиен холдинг" до 2016

Губещите

  1. Петролът

Производството на петрол спадна значително през настоящата година от пиковата си стойност през миналата. Според Y-Charts то е изгубило повече от 2 млн. барела дневно спрямо ноември 2018 г., спадайки до 82,4 млн. барела през август. Това се дължи основно на производителите от ОПЕК, тъй като в други региони е регистриран растеж. Сред тях е САЩ, която отчете добив от 12,8 млн. барела дневно, което е най-големият растеж сред всички страни.

  1. Въглищата

Въглищата се превърнаха в огромният губещ в състезанието за по-чиста енергия. През тази година произведеното от тях електричество се понижи с 3% или 300 TW/часа, като тенденцията е най-осезаема в развитите икономики. Само в САЩ бяха затворени няколко големи ТЕЦ през настоящата година.

Пазарът за $22 трилиона, който държи въглищата живи

Пазарът за $22 трилиона, който държи въглищата живи

Докато в Европа и Северна Америка тяхното търсене се понижава, в други региони то тепърва ще се удвои

Въпреки това въглищата формират 38% от световното производство на електричество, което е с 13 процентни пункта повече от възобновяемите мощности. В Югоизточна Азия суровината е основният източник на производство на електроенергия.