Института за пазарна икономика (ИПИ) публикува изследване "Икономическите центрове - 2023", в което откроява 16 големи икономически центъра в България. Те обхващат общо 132 общини, в които живеят 4,8 млн. души (73,6% от населението на страната) и работят близо 2 млн. души (77,8% от всички заети на възраст 15-64 години в страната).

Произведената продукция от фирмите в 16-те икономически центъра достига 178 млрд. лв. през 2021 г., което е 82,2% от продукцията на предприятията в страната. Добавената стойност от предприятията в тях достига над 64 млрд. лв., като почти се удвоява в последните 10 години. Към края на 2021 г. общият размер на преките чуждестранни инвестиции с натрупване в икономическите центрове надвишава 24 млрд. евро, което представлява 85,7% от всички чужди капитали в икономиката на страната.

Кои са най-големите работодатели в тези икономически центрове?

"София-Перник-Ботевград"

е центърът с най-голяма стойност на произведената продукция в страната - 89,7 млрд. лв. за 2021 г., или 53 хил. лв. на човек от населението и около 50% от общата продукция на всички 16 центъра. Ръстът на добавената стойност през последните 10 години е 104%, като по-бързо се развиват единствено центровете около Пловдив и Кърджали.

В центъра попадат най-големите работодатели в страната - НКЖИ с 11 хил. работници, "Български пощи" с 8,3 хил. наети, "Кауфланд България" с 5,8 хил. служители, БДЖ-ПП с 5,3 хил. работници, но е важно да уточним, че значителен дял от отчетените в тези предприятия служители са разпределени на работни места из цялата страна.

"Пловдив-Марица-Раковски"

е вторият по мащаб икономически център в страната. Ръстът на добавената стойност в рамките на десетилетието е най-бързият сред 16-те центъра - 113%, най-вече в резултат на ускореното развитие на индустриалните райони.

Най-големият работодател в центъра е УМБАЛ "Свети Георги" с 2,7 хил. работници, следвана от "Либхер-Хаусгерете Марица" с над 2 хил. служители, КЦМ и транспортната ПИМК с по 1,5 хил. наети. Лидер по приходи за 2021 г. пък е "Табако трейд" с 930 млн. лв.

Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас

Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас

Енергетиката, търговията и добивната промишленост са сред най-печелившите сектори на икономиката

"Варна-Девня"

е третият по размер на произведената продукция икономически център в страната с 12,4 млрд. лв., или 29,4 хил. лв. на човек от населението през 2021 г.

Сред най-големите работодатели са УМБАЛ "Света Марина" с 1,8 хил. наети, "Електроразпределение-Север" с 1,7 хил. работещи, транспортната "Дискордия" с 1,4 хил. служители, както и "Пи Пи Ди България" с 1,3 хил. наети. Лидер по приходи през 2021 г. пък е производителят на торове "Агрополихим" в Девня със 730 млн. лева.

"Загоре"

Общият размер на произведената продукция на икономическия център през 2021 г. достига 10,6 млрд. лв., или 35,3 хил. лв. на човек от населението. Ръстът на добавената стойност през последното десетилетие е 82% - сред по-високите в страната.

На територията на центъра извършват дейност някои от най-големите работодатели не само в региона, но и в цялата страна - оръжейният завод "Арсенал" наема 7,2 хил. работници, "Мини Марица-Изток" - 6,9 хил. души, няколко дружества на "Рудник Трояново" - 5,2 хил. души.

Шефът на "Арсенал": Обезпечени сме дългосрочно с договори и пазари, търсим още 2000 служители

Шефът на "Арсенал": Обезпечени сме дългосрочно с договори и пазари, търсим още 2000 служители

Във военния завод работят над 8500 души със средни заплати от 2000 лева

"Русе-Търговище-Разград"

През 2021 г. общият размер на произведената продукция на 15-те общини в състава на икономическия център е 9,97 млрд. лв., или 30 хил. лв. средно на човек от населението. В периода 2012- 2021 г. ръстът на добавената стойност е 70% - относително нисък на фона на лидерите.

Водещите фирми са в различни сектори на преработващата промишленост, като най-големите работодатели са стъкларската "Пашабахче" с 1,7 хил. работещи в Търговище, "Витте Аутомотив" с 1,1 хил. души в Русе, както и хранителната "Пилко" в Разград с 858 работници. Лидер по приходи през 2021 г. е русенската "Астра Биоплант" с 3,36 млрд. лева.

"Бургас-Несебър"

Общият размер на произведената продукция на общините в състава на "Бургас-Несебър" е 7,73 млрд. лв. за 2021 г., или 23,2 хил. лв. на човек от населението. В рамките на последното десетилетие ръстът на добавената стойност е 53% - най-ниският след този на център "Благоевград". 

Сред водещите работодатели са "Лукойл Нефтохим" с 1,3 хил. работници, който е и лидер по приходи през 2021 г., "Водоснабдяване и канализация" с 1,3 хил. души, както и "Нурсан Отомотив" и текстилното предприятия "Яна" с по над 1000 служители.

"Сливен-Ямбол"

Общият размер на произведената продукция на петте общини в състава на център "Сливен-Ямбол" през 2021 г. е 4 млрд. лв., или 18,5 хил. лв. на човек от населението. Добавената стойност в центъра е разпределена относително поравно между двете ядра, като община Сливен генерира 47%, община Ямбол - 44%, община Тунджа - 5%, и община Стралджа - 3%.

Водещият работодател в центъра е "Язаки България", която наема над 5 хил. души през 2021 г., следвана от текстилния производител "Е. Миролио" с 2,3 хил. служители, както и от дърводобивното "Югоизточно държавно предприятие" с 1,5 хил. души. Лидер по приходи пък е "Папас олио" с 573 млн. лева.

Владимир Седларски е новият изпълнителен директор на "Язаки България"

Владимир Седларски е новият изпълнителен директор на "Язаки България"

Бизнесът на фирмата в България започва през 2006 г.

"Шумен"

През 2021 г. общият размер на произведената продукция в център "Шумен" е 3,36 млрд. лв., или 27,2 хил. лв. на човек от населението, което е близо до средните за страната стойности. Ръстът на местната икономика е относително умерен, като спрямо 2012 г. добавената стойност е нараснала със 70 на сто.

Лидер както по приходи, така и по заетост - с 1200 работници, е производителят на алуминий "Алкомет", а сред другите големи предприятия е "Автомагистрали Черно море" с почти 800 работници заедно с "Фикосота" и търговската верига "Трънчев" с по 700 души. Водещ работодател в периферията пък е производителят на керамични изделия "Рока България" с над 400 служители в Каспичан.

"Козлодуй"

През 2021 г. произведената продукция на икономически център "Козлодуй" достига 3,2 млрд. лв., или 72,9 хил. лв. на човек от населението - най-високата стойност на този показател в цялата страна. Това отразява най-вече нетипичната структура на местната икономика, в която почти цялата добавена стойност се създава от производството на електроенергия в АЕЦ "Козлодуй". Извън ядрото най-голямата периферна икономика е тази на Вълчедръм, като и в четирите общини водещият отрасъл е селското стопанство, което създава повече от половината добавена стойност. Извън ядрената централа, която през 2021 г. има 3,7 хил. работници и 2,7 млрд. лв. приходи, и свързаната с нея "Атоменергоремонт", която наема други 814 души, по-големи работодатели са многопрофилната болница в град Козлодуй, както и няколко индустриални предприятия и земеделски производители. 

АЕЦ "Козлодуй" спира 6-ти блок

АЕЦ "Козлодуй" спира 6-ти блок

Най-големият проблем за АЕЦ "Козлодуй" не са резервни части, ядрено гориво или "протечки"

"Севлиево-Габрово"

През 2021 г. стойността на произведената продукция в "Севлиево-Габрово" е 2,95 млрд. лв., сравнима с тази на много по-големи по територия и население центрове като "Велико Търново" и "Пазарджик".

Местната икономика е доминирана от няколко големи индустриални предприятия - производителят на фаянс "Идеал Стандарт-Видима" с почти 3,3 хил. заети, производителят на пластмасови изделия "Хамбергер" с 1,1 хил. наети и мебелната фирма "Паралел" с 843 наети в Севлиево, както и шивашката "Дзалли" с още над 1000 работници в Габрово.

Какво ще се случи с българската Ideal Standard след придобиването й от германски конкурент?

Какво ще се случи с българската Ideal Standard след придобиването й от германски конкурент?

За някои производства и поделения на производствената компания ефектът ще е по-голям?

"Велико Търново"

През 2021 г. стойността на произведената продукция на център "Велико Търново" достига 2,93 млрд. лв., или средно 21 хил. лв. на човек от населението на общините, включени в състава му. Центърът се отличава с една от най-бързо растящите икономики в страната, като добавената стойност се е повишила с 90% в рамките на последните 10 години, по-бавно единствено от центровете около Пловдив, София и Кърджали.

Деконцентрацията на икономиката на този икономически център личи и по разпределението на най-големите работодатели - оръжейната "Аркус" в Лясковец наема 1,6 хил. души, силната сладкарска индустрия е разпределена между "Престиж-96" в ядрото, "Захарни заводи" в Горна Оряховица и "Гресткомерс" в Лясковец, основна роля играят и "Екстрапак" и "Мегапорт", както и текстилната "Аполон-95". В центъра като цяло има множество индустриални предприятия с високи приходи и по няколкостотин работни места.

"Пазарджик"

През 2021 г. произведената продукция в центъра е в размер на 2,9 млрд. лв., или средно 8,3 хил. лв. на човек от населението, което е сред най-ниските стойности в страната. Център "Пазарджик" обаче бележи значителен икономически растеж, като в рамките на десетилетие добавената стойност в него е нараснала с 90%. 

Най-големите местни работодатели са производителят на авточасти "Костал" с над 1,5 хил. работещи и 813 млн. лв. приходи през 2021 г., "Коловаг" в Септември с 1,3 хил. служители и 209 млн. лв. приходи, както и многопрофилната болница в град Пазарджик и производителят на картони и опаковки "Ди Ес Смит".

"Плевен"

През 2021 г. произведената продукция на център "Плевен" достига 2,61 млрд. лв., или 15,6 хил. лв. средно на човек от населението. Тази стойност на индикатора е най-ниската сред всички центрове, което отразява отчасти и демографската структура.

Най-големите работодатели са УМБАЛ в Плевен с над 1,7 хил. наети, производителят на авточасти "Леони" с почти 1,4 хил. души, а лидер по приходи е търговецът с химични продукти "Еврохим Агро".

"Малтери Суфле България" инвестира 56 млн. евро в нов завод за малц в Плевен

Водещ производител на малц инвестира 56 млн. евро в нов завод в Плевен

Строителството започва днес

"Благоевград"

През 2021 г. общата стойност на произведената продукция в център "Благоевград" достига 2,45 милорд. лв., или средно 27,5 хил. лв. на човек от населението. Въпреки малкия размер в абсолютно изражение на местната икономика тя се представя по-добре от повечето останали центрове, ако отчитаме броя на населението. "Благоевград" обаче има най-ниския ръст от всички икономически центрове в страната - едва 49% в рамките на последните 10 години. Това отразява най-вече проблемите на местната индустрия през последните години - от затварянето на цигарената фабрика до дефицитите на работници в шивашките цехове.

Прави впечатление, че част от най-големите работодатели в центъра са публични предприятия - Югозападното държавно предприятие наема над 1500 души, многопрофилната болница - 500 души. Компаниите с най-високи приходи пък са в сферата на търговията. 

"Хасково"

"Хасково" е вторият най-малък по размер на произведената продукция икономически център, като през 2021 г. произведеното в трите общини възлиза на 1,54 млрд. лв., или 16,7 хил. лв. на човек от населението. През последните 10 години той е сред най-бързо развиващите се центрове в страната, като отчита увеличение на добавената стойност със 74 на сто.

Пивоварна "Каменица" откри първия етап от голям фотоволтаичен парк в Хасково - за 3 млн. лева

Пивоварна "Каменица" откри първия етап от голям фотоволтаичен парк в Хасково - за 3 млн. лева

Toвa e и пъpвият coлapeн пapĸ в пoдoбeн мaщaб в гpyпaтa нa Моlѕоn Сооrѕ нa глoбaлнo нивo

Големите фирми в центъра са почти изключително съсредоточени в община Хасково, като лидери по приходи са строителната "АБ", търговецът "Табако трейд" и машиностроителната "ПИМ", а най-големият работодател е многопрофилната болница с над 650 наети.

"Кърджали"

е сред по-малките икономически центрове в България, като демонстрира стабилен растеж на местната икономика. Икономическият ръст в рамките на последното десетилетие е 106%, което поставя център "Кърджали" на трето място по този показател след тези около столицата и Пловдив.

Икономиката на центъра е доминирана от няколко големи предприятия - производителя на каучукови изделия за автоиндустрията "Теклас България", който наема почти 3 хил. души, многопрофилната болница в Кърджали, минната "Горубсо" и производителя на хидравлични цилиндри "Кяшиф". Именно тези големи предприятия оформят значителна част от профила и разпределението на трудовата миграция в рамките на центъра.

Нов високотехнологичен завод за хидравлични цилиндри заработи в Кърджали

Нов високотехнологичен завод в Кърджали разкрива 40 работни места със средна заплата от 2000 лева

Размерът на инвестицията в Кърджали възлиза на 10 милиона лева с перспектива да достигне 30 милиона