През 2020 г. световната икономика влезе в най-дълбоката рецесия от 74 г. насам — безпрецедентна с географския си обхват, централната роля на услугите и мащаба на отговора от правителства и централни банки. И макар че COVID-19 ще остане с нас и през 2021 г., бързото намиране на ваксина ще помогне за прехода към постпандемична икономика. Затова и гледаме към 2021 г. с предпазливост, но и надежда. IHS Markit предлага десет икономически прогнози за следващата година, които да ни помогнат да се подготвим.

Коронавирусът ще остане с нас, но ще има ефективно лечение и ваксини до средата на 2021 г.

През първото полугодие на 2021 г. ще станем свидетели на най-амбициозната кампания за имунизация в историята на човечеството. Малко вероятно е самият вирус да изчезне през 2021 г. и има риск от малки, локални огнища. Но широк набор от лечения и подобрена система за проследяване на контактните лица означава, че познатите от 2020 г. локдауни вече няма да са нужни.

Световната икономика ще влезе в 2021 г. с крехък растеж, който ще се ускори през второто полугодие

Пречките пред растежа на икономиката в краткосрочен план включват същите локдауни в началото на 2021 г., продължаваща предпазливост на бизнеса и потребителите, намаляваща фискална подкрепа и тежестта на повишаващия се публичен и частен дълг. Но отварянето на икономиките и появата на ваксините постепенно ще отприщят нова вълна на разходи за пътувания и услуги. И след 4,2% спад през 2020 г., световният БВП ще се покачи с 4,6% през 2021 г.

През 2021 г. инвеститорите и политиците ще забравят COVID-19 и ще обърнат внимание на природата

Важна тенденция на пазарите за частен и публичен дълг е надигането на "екологичното, социално и корпоративни управление", или ESG. Често този дълг е по-евтин. Междувременно се очаква политическа подкрепа за възобновяемата енергия от ключови правителства и намаляващи разходи за вятърна, слънчева и батерийна енергия, за да ускори енергийния преход и да ограничи търсенето и цените на въглеводородите.

Акцентът върху ESG ще изостри финансовите затруднения на производителите на енергия и суровини, тъй като се разглеждат нови инвестиции в рамките на управлението на фирмите и бизнесите.

Паричната политика ще остане хлабава и все повече централни банки ще приемат подхода на Федералния резерв към плащава цел за инфлацията

Новият подход на американската централна банка подчертава, че целта от 2% инфлация е за средно ниво, а не за таван. Вероятно Европейската централна банка, която от години не може да постигне целта си, ще последва Фед.

Основните лихви в САЩ, еврозоната, Великобритания и Япония ще останат близо до нулата и след 2021 г. На нововъзникващите пазари, където инфлацията е по-голямо притеснение, хлабавата паричната политика ще отстъпи място на повишаващи се лихви.

Световният финансов сектор ще избегне значима криза през 2021 г., поне в развитите икономики, но рисковете пред банките ще се покачат

Регулаторните реформи след световната финансова криза спомогнаха за значително увеличение на капиталовите буфери и подобрена ликвидност в световната банкова система. Липсата на широкоразпространен кредитен бум преди пандемията означава, че банките са по-добре подготвени да се изправят пред заплахата от повишаващи се банкрути и висока безработица.

Цената на стоките ще се покачи през 2021

Цените на суровините нараснаха значително през второто полугодие на 2021 г. благодарение на леко възставяване на икономиките, особено на китайската. Повишените разходи за материали ще бъдат пренесени по веригата през следващите шест до девет месеца, натискайки маржа и водейки до по-високи цени на готовите стоки през 2021 г.

Икономиката на САЩ ще започне 2021 г. бавно, но ще се ускори през второто полугодие

Американската икономика частично се възстанови след най-тежкия спад от Голямата депресия, но новата вълна заразени, възможността за повторни локдауни и намаляващите стимули ще отслабят растежа в началото на 2021 г. През второто полугодие на 2021 г. обаче се очаква по-силно ускорение на растежа благодарение на ваксините.

Експанзията в Европа ще остане под очакванията на пазара

След изключително слаби последни три месеца на 2020 г., икономиките в Европа ще продължат да растат бавно в началото на 2021 г. Забавеният ръст на фалитите и безработицата ще ограничи експанзията със свиване на иконмическите мерки и след очаквано свиване от 7,5% през 2020 г., реалният БВП на еврозоната ще се покачи с едва 3,5% през 2021 г. Завръщането на предпандемични нива остава за края на 2022 г.

Китай ще докосне най-силния си растеж от години, но възстановяването ще отслабне

Тръгвайки от по-ниска база, икономиката на Китай ще нарасне със 7,5% през 2021 г. — най-високият темп от 2013 г. насам. След цикличното възстановяване обаче, китайската икономика ще се завърне към по-бавните си темпове, които започнаха през 2012 г., заради забавения растеж на продуктивността и липсващите икономически реформи.

Американският долар ще отслабне през 2021

Поликите на ЕЦБ би трябвало да предпазят общата валута от значително бъдещо поскъпване, но слабостта на американския долар ще остане и през 2021 г. Японската йена ще спечели от подсиления износ и сравнително ниската инфлация. Китайската валута ще бъде подкрепена от ускоряващата се икономика и сравнително консервативната парична политика. За валутите на развиващите се и нововъзникващи пазари се очаква още волатилност.