Работната сила в България намалява ежегодно с 40-60 хиляди души, а населението в трудоспособна възраст е около 64% цялото население на страната. Това каза д-р Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара (БСК), който представи днес на пресконференция основните изводи от проект, изпълняван от БСК. Проектът по ОП "Развитие на човешките ресурси" изследва въпросите на структурата и застаряването на работната сила у нас.

По думите на Томов, цитиран от БТА, наблюдава се нарастване на икономическата активност на хората в предпенсионна и пенсионна възраст, като активността на тази група е значително по-висока от тази при другите групи. Хората над 55-60 години проявяват все повече интерес към възможността да продължат да работят, каза Томов. Данните сочат, че заетите към момента над 55 години са 702 500 души, или 23% от работната сила, а прогнозите са, че към 2035 година те ще достигнат и надвишат 36%.

Експертът коментира, че това е картина на застаряване на работната сила и тя показва необходимостта да се осъществяват мерки, свързани с адаптирането към промените, усъвършенстване на уменията и развиване на работна среда, която да отговаря на потребностите на хора на тази възраст.

Според експертите работили по проекта, България следва демографските тенденции в Европа, но е на първите места по темпове на загуба на население и по темпове на застаряване на работната сила. Високата обща и преждевременна смъртност, по която сме на водещо място в Европа, дългогодишната външна миграция и намаляването на икономически активните хора и раждаемостта, ни поставят в доста неизгодна ситуация.

Изследванията по проекта констатират, че значителна част от хората в трудоспособна възраст над 40 години са с хронични заболявания - 22% са с артериална хипертония, 10% са с белодробни болести, а с диабет са 8%. Проблемите на тези хора са много сериозни и работните места трябва да се адаптират така, че да осигурят по-дълъг трудов живот за страдащите от различни заболявания. "Политиките по здравословен и продължителен живот трябва да касаят всеки етап от възрастовия цикъл", заяви Томов.

По думите му, България разполага с четири собствени демографски ресурса, а именно: работещите жени, хора в трудоспособна възраст, които са извън пазара на труда (хронично болни, хора с увреждания, неработещи и неучещи млади, маргинализирани групи), трудоспособните в предпенсионна и пенсионна възраст които се развивати сънародниците ни, живеещи в чужбина.

Видинският завод, който търси над 100 нови служители с 1000+ лева заплата

Видинският завод, който търси над 100 нови служители с 1000+ лева заплата

Инвестицията в "Технически компоненти - България" ЕООД до момента надхвърля 6 милиона лева

Изследване по проекта констатира, че работниците и служителите на възраст 18-26 години са около 11% от работната сила, тези на възраст 27-39 години са около 27%, работещите на възраст 40-54 години съставляват около 40% от работната сила, а тези на възраст 55-65 и повече години, представляват 23% от работната сила.

Анализът констатира и необходимост от осъвременяване на трудовото законодателство, в посока по-голяма гъвкавост при наемане на служители, възможност за по-гъвкаво работно време, прилагане на политики по обучение и квалификация.