Бизнесът на хотели и ресторанти е засегнат най-серозно от последствията на коронакризата у нас през първото тримесечие на годината, показват данни на европейската статистическа служба Eurostat. Административни услуги са също сред най-засегнатите.

Оборотът в хотелиерството и ресторантьорството в България се свива с 2% за посочения период, спрямо среден ръст от 1,6% за първите тримесечия в периода 2010-2019 г.

В Европейския съюз спадът е малко над 15%, а в еврозоната малко повече. Оборотът в административния сектор в България за първите три месеца на годината се свива със 7,5% при среден ръст от 2,1% за първите тримесечия в периода 2010-2019 г. В ЕС спадът е малко по-слаб - 5,6%, а в еврозоната - 5,8%.

Като цяло в ЕС негативите се отчитат в повече индустрии и сектори като транспорта, информации и комуникации и професионални услуги. Разликите в представянето на сектора на услугите в ЕС може да се обяснят с различните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса и различната им степен в отделните държави, според статистиката. Затова в някои държави се наблюдава рязък спад, докато в други не се усещат толкова много. Данните за второто тримесечие обаче ще отразяват по-пълно картината, свързана с извънредното положение.

В сектора на информация и комуникации ръстът на оборота за първото тримесечие у нас е 4%. В ЕС е отчетен спад от 0,7%, а в еврозоната - 1,3%. При професионалните услуги в България има ръст от 5,8% за първите три месеца на годината, докато спадът е 0,6% в ЕС и 1,1% понижение в еврозоната.

Над 65% от хотелите у нас ще намалят цените на пакетните си услуги, на фона на сривовете в туризма

Над 65% от хотелите у нас ще намалят цените на пакетните си услуги, на фона на сривовете в туризма

Броят на пътуващите намалява с 47% през първото тримесечие на тази година

Общо оборотът в сектора на услугите в България се увеличава с 3,6% през първото тримесечие при среден ръст от 1,7% за първите тримесечия в периода 2010-2019 г. В ЕС е регистрирано намаление от 2,8%, а в еврозоната - 3,4%.

По отношение на този сектор ни изпреварва само Румъния с увеличение на оборота в услугите с 4,7% през първите три месеца на годината.

В Малта има най-силен спад - 15,7%. В хотелиерството и ресторантьорството Италия очаквано изпада на дъното със свиване от почти 25%, следвана от Кипър (23%) и Малта (22%).