През следващата година турските власти възнамеряват да бъдат проведени сондажни работи в 100 кладенци на сушата за проучване на петролни и газови находища, както и да се извършат определени проучвания в морето. Това показват данните от съответната "пътна карта", изготвена за отрасъла, съобщават местни медии.

Препоръчва се проучвателните дейности да се ускорят в страната и извън нея, тъй като са необходими за задоволяване на нуждите на енергийния сектор от нефт, природен газ и геотермални ресурси, както и потреблението на промишлеността от енергоносители. До края на следващата година, броят на морските сондажни платформи се предвижда да се увеличи до 26. Те ще са разположени в морски участъци на Турската република и Северен Кипър.

Новият (евентуален) международен газов хъб в Турция - основният замисъл

Новият (евентуален) международен газов хъб в Турция - основният замисъл

Амбициите са това да стане най-големият хъб в Европа

Малко по-рано стана известно, че Турция ще инвестира почти 10 милиарда долара в добива и транспортирането на газ от находището "Сакаря" в Черно море. Първият природен газ от находището трябва да бъде доставен през 2023 г., а обемът на находището достига 540 милиарда кубически метра.

Ще припомним, че през юни турският президент Реджеп Ердоган обяви началото на полагането на газопровод по дъното на Черно море, за доставка на гориво от въпросното находище. Тогава той отбеляза, че според прогнозите, пълният капацитет на добив от находището ще бъде достигнат през 2026 година.

Турция започна сондажи в Средиземно море с надежда за "добри новини“

Турция започна сондажи в Средиземно море с надежда за "добри новини“

Страната търси нови количества нефт и природен газ