Много слаб ръст на БВП и двуцифрена инфлация през тази година се очаква у нас. Причината е ефектът на конфликта в Украйна върху цените на суровините и храните, както и допълнителните проблеми с работата на веригите за доставки. За да смекчи удара, правителството ще увеличи финансирането, насочено към различни схеми за запазване на заетостта и организирано, заедно с другите страни членки от ЕС, ще предостави допълнителна подкрепа на бизнеса и домакинствата, засегнати от рекордно високите разходи за енергия.

Последиците от конфликта върху икономиката ще започнат да се разсейват в началото на следващата година, когато очакваме ръстът на реалния БВП да се ускори и инфлацията да се забави до около 3% към края на 2023 година. Това се посочва в тримесечния макроикономически обзор за март 2022 на УниКредит Булбанк.

Въпреки, че вълната на заразата от коронавируса отшумява, конфликтът в Украйна предизвика скок в цените на енергията, какъвто не сме виждали от 2008 г. насам. Освен това има и проблеми в работата на веригите на доставки, които вече бяха сериозно засегнати от пандемията.

На пазара на имоти има охлаждане, строители избягват сделки на зелено

На пазара на имоти има охлаждане, строители избягват сделки на зелено

Георги Янков, съосновател на агенция за недвижими имоти Primo+, в предаването Money.bg

"Това ще доведе до комбинация от двуцифрена инфлация и много слаб растеж тази година. По-конкретно, решихме да намалим прогнозата си за растежа на реалния БВП за тази година до само 1,4% (от 3,6% в предишната ни прогноза) и до 3,5% през следващата година (от 4,3%)", се казва в доклада.

Прогнозата за средногодишната инфлация за тази година е 13% (от 6% преди това). От банката очакват отрицателният ръст в реалните доходи на повечето домакинства през тази година да доведе до значително забавяне на съвкупното търсене в икономиката. Забавянето на икономическия растеж в крайна сметка ще доведе и до спад в темповете на нарастване на потребителските цени до около 3% годишно към края на следващата година.

Ръстът на цените на храните ще достигне пикови стойности от малко над 20% на годишна база в следващите месеци, преди да намалее до малко под 15% в края на текущата година. "България е голям производител и износител на редица селскостопански култури, като пшеница, царевица и слънчогледово семе, ще облекчи донякъде ситуацията, особено ако правителството реши да въведе ограничения за износа на някои от тези храни".

Жилищен пазар

Очаква се охлаждане на пазара на жилища след бума през 2021 г. Освен броят на сделките, и цените на жилищата в най-предпочитаните локации отбелязаха двуцифрени ръстове през миналата година. Ръстът на цените се ускори през първото тримесечие на 2022 г. на фона на нарастващите разходи за строителни материали и заплати на заетите в сектор строителство, което доведе до спад на достъпността на жилищата.

"Конфликтът в Украйна вероятно ще усили тези тенденции през остатъка от годината, тъй като проблемите в работата на веригите на доставки и възходящият натиск върху разходите за строителни материали ще продължат по-дълго. Ще се намали и броят на сделките през тази година. Спадът ще бъде по-изразен в най-големите градове, където съотношенията на достъпност и без това вече претърпяха значително влошаване".

Как да опазим спестяванията си по време на инфлация и война?

Как да опазим спестяванията си по време на инфлация и война?

Стойне Василев, независим финансов консултант, коментира за предаването Money.bg

Нарастващите лихвени проценти в еврозоната не са сериозна заплаха за цените на жилищата според доклада в близко бъдеще по две причини. Повишението на лихвените проценти от ЕЦБ ще бъде много ограничено и конкуренцията за нови кредитополучатели между банките вероятно ще държи под контрол лихвените проценти по ипотечните кредити.

Ефект върху износа

Прекият ефект върху износа ще бъде ограничен - износът на стоки и услуги за Украйна и Русия взети заедно съставлява по-малко от 3% от БВП на страната. Ще има обаче доста по-слабо търсене от основните ни външнотърговски партньори от еврозоната и региона на ЦИЕ. Така реалния ръст на износа на стоки и услуги през тази може да се забави до 1,8% годишно, спрямо 9,9% ръст отчетен през миналата година.

Най-много ще пострада производството

Въпреки че Русия и Украйна са частично интегрирани в европейските производствени вериги, те доставят редица ключови суровини. Двете страни са експортни пазари за европейските производители на стоки с инвестиционно предназначение, "което означава, че много местни компании, които са част от въпросните производствени вериги, ще бъдат негативно засегнати косвено от предизвикания от войната спад в общоевропейското търсене", се посочва в доклада.

Автомобилопроизводителите в Германия например вече обявиха временно съкращаване на производството, заради недостиг на части от Украйна.

Отрицателен ръст на реалните заплати и потребление

От банката прогнозират търсенето на стоки и услуги от домакинствата да се забави значително. Една от причините за това ще бъде забавянето в ръста на пенсиите и заплатите в публичния сектор през тази година в сравнение рекордно високите темпове на растеж. Макар и в по-малка степен, ръстът на заплатите в частния сектор вероятно също ще се забави, като основната причина за това ще бъде голямата несигурност предизвикана от конфликта в Украйна, която ще накара някои компании да преоценят перспективите за ръст на продажбите, както и свиващите се възможности за намиране на квалифицирана работна ръка в страната.

"Основният сценарий е да се стигне до отрицателен ръст на реалните заплати през тази година (-3,2%) за пръв път от 2001 година.