През следващите 18 месеца стратегиеските задачи ще бъдат свързани основно с финализирането на процеса на присъединяване на страната към еврозоната. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев на 13 юни по време на форума на Асоциацията на банките в България по повод 30 години от създаването ѝ. Според него от страна на БНБ има създадена организация по отношение на въпросите свързани с нейната компетентност.

В екипите участват и представители на Асоциацията. "Навлизаме вече в етап на интензивна комуникация и съвместна работа с ЕЦБ. Силно се надявам, че политическият процес, при цялата му неопределеност и несигурност, в крайна сметка ще подкрепи, а няма да блокира цялостния напредък на присъединяване към еврозоната", каза гуверньорът.

Радев посочи и предизвикателствата с които предстои да се справи банковия сектор и цялата ни икономика. От позицията на БНБ и с оглед целите за овладяване на инфлацията много е важно страната да не поема значителни допълнителни постоянни разходи, срещу които не стоят постоянни приходи.

Да очакваме ли увеличаване на цените след влизането на България в еврозоната?

Да очакваме ли увеличаване на цените след влизането на България в еврозоната?

Пред Money.bg коментира Георги Ганев, депутат от от Демократична България и член на бюджетната комисия

"Има две групи от рискове, свързани с подобен подход: (1) опасност от инфлационна спирала; и (2) необходимост от болезнени фискални корекции в недалечно бъдеще, независимо дали това ще стане по линия на приходите, т.е. чрез увеличение на данъците или чрез орязване на разходите. Наред с външните фактори, това би довело до една значително по-комплицирана макроикономическа среда за българските банки",посочи Димитър Радев.

Управителят подчерта, че от гледна точка на външните фактори и тяхното допълнително усложняване и влошаване с войната в Украйна най-съществено значение ще имат решенията на големите водещи централни банки, в нашия случай преди всичко на ЕЦБ.

"Има вече ясни анонси за три неща, които ще се случат в рамките на третото тримесечие на тази година:

(1) ефективното прекратяване в началото на месец юли на нетните покупки на активи от страна на ЕЦБ;

(2) последващо увеличение на референтните лихви;

(3) ново увеличение на лихвите през месец септември, така че до края на тримесечието да се излезе от територията на отрицателните лихви. Очевидно следващите месеци и поне година ще бъдем изправени пред предизвикателството да се намери много трудният баланс между мерките за овладяване на инфлацията и мерките за предотвратяване на рецесия", коментира Радев.

Според гуверньора в тази сложна конюктура изходната позиция на банковия сектор остава много добра. Показателите за капиталова адекватност, ликвидно покритие и рентабилност са над средните за ЕС. Независимо от усложнената макроикономическа среда продължава тенденцията на намаляване на лошите кредити.

"Следователно ние се изправяме пред новите предизвикателства добре подготвени. Добрата ни изходна позиция трябва да бъде подкрепена с адекватни действия. Развитието на макроикономическите процеси и промяната в лихвения цикъл определено изискват повишено внимание по отношение на кредитния риск, особено в сегмента на жилищното кредитиране. Увеличаването на лихвите в съчетание с очертаващата се динамика в обема и цената на дълга налага повишено внимание и по отношение на портфейла с ДЦК", заяви Димитър Радев.

Димитър Радев: Приемаме еврото през 2024 г.

Димитър Радев: Приемаме еврото през 2024 г.

Банковият сектор в страната е стабилен и ще остане такъв догодина, смята гуверньорът на Българската народна банка