2020 година беше особено трудна в икономически аспект, като пандемията нанесе тежък удар върху редица сектори. Цели индустрии останаха блокирани и не можеха да работят, а безработицата отчете значителен ръст при някои икономически дейности, най-вече в областта на хотелиерството и ресторантьорството, туризма и свързаните с тях съпътстващи дейности.

Въпреки трудните месеци, през които икономиката мина през 2020 година, ситуацията при заплатите не следва същата тенденция. Според актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ) средната брутна заплата в страната е нараснала осезаемо и през изминалите 12 месеца, следвайки транда от предишните години.

Така към края на декември тя възлиза на 1468 лева при 1349 лева за същия месец на предходната година. За цялото четвърто тримесечие средното възнаграждение в частния сектор е нараснало с 8,1%, а в публичния - с 13,1%. Така за последните три месеца на 2020 година в първия от тях то възлиза на 1399 лева. Публичния сектор изпреварва частния, като там размерът достига 1551 лева.

Снимка 518272

Източник: НСИ

В кои сектори заплатите са нараснали най-много?

За последната година в 4 сектора средната брутна заплата е нараснала с над 250 лева в стойностно изражение. Най-голямо увеличение има в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), където възнаграждението е с 274 лева повече в сравнение с края на предходната година. Там средната заплата вече стига 3346 лева.

Експерт: 1500 лева е стартовата заплата за програмисти. Тя стига 6000 лева след няколко години стаж

Експерт: 1500 лева е стартовата заплата за програмисти. Тя стига 6000 лева след няколко години стаж

В момента най-много в технологичния сектор се търсят ръководители на проекти и маркетолози

В процентно изражение най-голяма разлика в заплащането има в имотния сектор. Там средното месечно възнаграждение се е увеличило с 22,4% или с 257 лева за изминалите 12 месеца и към момента то е в размер на 1457 лева.

В държавното управление средната брутна заплата е нараснала с 272 лева до 1741 лева или с 18,5%, а в здравеопазването - с 251 лева до 1606 лева или отново с 18,5 на сто.

В края на миналата година най-висока остава средната заплата в ИКТ сектора, следван от "Финансови и застрахователни дейности" с 2250 лева и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" с 2196 лева.

От друга страна НСИ отчитат спад в средното брутно възнаграждение на месец в категорията "Култура, спорт и развлечения" - от 1173 лева към декември 2019 година до 1094 лева към същия месец на 2020 година. Намаление има и в "Селско, горско и рибно стопанство" - от 1009 лева до 986 лева.

Последния сектор е и сред трите с най-ниска средна заплата. Останалите са "Хотелиерство и ресторантьорство" със 787 лева и "Други дейности" с 948 лева.

Снимка 518273

Източник: НСИ