Темата за заплатите е сред най-често обсъжданите в България. И няма как да е иначе, предвид ниските доходи и не особено високия стандарт на живот. Наскоро една от най-големите хранителни вериги обяви брутна заплата от 1260 лв. за касиер-продавач, което очаквано разбуни духовете и накара мнозина да се запитат колко пари получават и колко заслужават.

Money.bg разговаря по темата с икономиста Лъчезар Богданов от Industry Watch, който следи отблизо трудовия пазар, чуждите инвестиции и източниците на растеж в българската икономика.

"Прогнозата за средна заплата от 1500 лв. и 1900 лв. в София през 2021 г. е реалистична. Макар да звучи леко шокиращо, това означава ръст на заплащането през тази и следващите години с около 8% годишно, което не е особено много. За последните 3 години имаме общо около 30% нарастване на възнагражденията средно за икономиката, а за последните 2 ръстът е над 10%. В периода на бърз икономически растеж между 2001 и 2008 г. имахме дори по-високи темпове на растеж на заплатите", обясни Богданов. 

"Повишаването на заплатите обаче е сериозно предизвикателство пред част от работодателите, които трябва да да повишат производителността или цените, на които продават продукцията си", отбеляза икономистът.

Експертът потвърди, че заплатите в България не растат с достатъчни темпове. "Говорим за най-бедната страна в ЕС, чиято покупателна способност е под 50% от средното за ЕС. Можем да постигнем много повече, но трябва да се стремим към по-висок икономически растеж и оттам по-бързо нарастване на заплатите за по-дълъг период от време, не само за 4-5 години".

Секторите в България, в които средната заплата надхвърля 1500 лева

Секторите в България, в които средната заплата надхвърля 1500 лева

Най-много хора се търсят в селското стопанство

"България трябва да се доближи до средните нива на заплащане в ЕС или поне до тези в най-успешните страни в Източна Европа, които също тръгнаха от доста ниски стойности преди около 20 години", препоръча той.

Как икономиката на България да расте по-бързо

В България виждаме възстановяване на икономиката без инвестиции. През последните 3 години имаме добър икономически растеж, но няма осезаем ръст на инвестициите. Без значително повишаване на капитала в българската икономика, няма как да има и много по-висок икономически растеж, нито по-висока производителност на труда (която е следствие от иновациите и новия капитал).

"Привличането на чужди инвестиции трябва да е по-сериозен приоритет на управлението, което хаби политическа енергия с доста по-незначителни теми. Нужно е подобряване на бизнес средата и инициативи, които да направят България по-привлекателна за чуждите инвеститори", препоръча Богданов.

Нови умения, нужни на трудовия пазар

Ниските възнаграждения в България водят до миграция на работници към страни с по-високи заплати. Поради ускорената икономическа динамика у нас се наблюдава дисбаланс между уменията и подготовката на работната сила спрямо търсеното в дадения момент. Това далеч не е само български, а глобален феномен, присъщ на развития свят.

Разликата е, че в България се опитваме да го борим с инструментите на миналото. Променяме специалностите в университетите и професионалните гимназии с идеята, че знаем какви ще бъдат нуждите на икономиката след 10-15 години. Това не е реалистично.

Средната заплата в България окончателно мина 1000 лева

Средната заплата в България окончателно мина 1000 лева

И вероятно няма да спре дотук

По-мъдро би било да насърчаваме основните знания и умения, които са устойчиви и осигуряват адаптация и гъвкавост при всякакви промени. Базовата грамотност на българските ученици трябва да се подобри, тъй като е значително по-слаба от тази на връстниците им в други държави. Има голям брой неграмотни деца, на които им липсват достатъчни езикови и математически познания. Тези младежи и бъдещи работници са много трудни за квалификация и обучение в бъдеще.

В публичния сектор има голям брой хора, които могат да бъдат много по-продуктивни, ако си намерят работа в частния сектор. Политиците трябва да проявят нужната воля за реформи и съкращаване на част от персонала, което да не е механично, а в резултат на промяна в начина на работа. Например чрез въвеждането на електронни услуги, които да премахнат опашките и гишетата, а тези хора да се насочат към частния сектор.

Търсят се: ИТ специалисти, но и шофьори

Гладът за кадри е най-осезаем в ИТ сектора, аутсорсинга на бизнес процеси, но и при шофьорите, чиито умения са търсени на много пазари. "Докато в България няма подходящи условия и качествени работни места за хора с определени професионални умения, няма как да спрем стремежа им да работят извън страната", заяви експертът.

Има бързи решения - да бъдат извадени на пазара на труда лица, които са блокирани в публичния сектор, или си стоят вкъщи, или не работят по някакви други причини, като безработните младежи. За целта са нужни промени в законодателството и в начина на функциониране на институциите.

Трите региона, в които средната заплата расте по-бързо, отколкото в София

Трите региона, в които средната заплата расте по-бързо, отколкото в София

Видин е на дъното по отношение на средното трудово възнаграждение

Връщане на българите от чужбина?

Според Богданов българите, работещи в чужбина, биха се върнали у нас, ако им бъдат осигурени по-високи заплати и устойчива перспектива, че ще има цялостно подобряване на условията за живот. "Това е перспективата, в която се очаква малко повече българи да се връщат или поне да не заминават нови. Важно е дали завършващите младежи ще изберат да заминат, или да останат", посочи той.

Икономистът смята, че подобряването на производителността на труда е ключов фактор за успешното развитие на българската икономика. "Вместо да привличаме евтини и нископроизводителни работници от други държави, по-скоро трябва да търсим начин да създаваме повече продукт с малкото хора, с които разполагаме", посъветва той.

Богданов даде за пример шивашката индустрия, където заетостта е намаляла почти двойно за последните 15 години, а производството и износът са нараснали. Заплатите в бранша в момента са 6 пъти по-високи. "Индустрията се преструктурира, започна да прави други продукти с други технологии и друг тип работници, които да произвеждат повече стойност и да получават повече, но работейки по различен начин", каза експертът.

Специалностите, извън програмирането, които гарантират над 1500 лева заплата

Специалностите, извън програмирането, които гарантират над 1500 лева заплата

Дипломите от кои университети гарантират най-добра перспектива пред завършилите?

Подобна тенденция се наблюдава и в циментовата индустрия, където се произвежда много повече с много по-малко хора.

Подобряване на живота в регионите

За да има повишаване на заплатите на регионално ниво, трябва да има повишено търсене на труд от бизнеси, които могат да си позволят да плащат по-високи заплати. Местни или чужди предприемачи, разполагащи с нужните идеи, знания и капитал, чрез които да наемат тези хора да създават повече продукт, повече стойност и да могат да си позволят да плащат по-високи заплати.

Според Богданов, за да се подобрят заплатите, е нужно да се произвеждат продукти с по-висока добавена стойност. "Трябва се промени това, което се произвежда, да се използват нови машини и технологии, с чиято помощ хората да създават повече стойност и да получават по-големи възнаграждения", препоръча той.