Комисията за финансов надзор (КФН) отправи предупреждение към инвеститорите, че дружествата с наименование "Алтернатива Файнаншъл" ЕООД и "Алтернатива Екуитис" ЕООД, "както и с всякакво друго наименование, което съдържа думата "алтернатива", "не разполагат и никога не са разполагали с лиценз да извършват дейност като инвестиционни посредници"."С оглед на това тези дружества нямат право да получават от лица парични суми с цел инвестирането им във финансови инструменти", посочват от регулатора.

Според съобщението на КФН "на електронната страница на дружество с наименование ALTERNATIVA FINANCE - https://alternativafinance.com, е посочено, че същото предоставя инвестиционни услуги, като посоченият на интернет страницата "трейдър" (брокер) не фигурира в регистъра на КФН на лицата, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации или сделки с финансови инструменти". Във въпросният сайт, дружеството се изписва като "Алтернатива Файнаншъл" ЕООД (такова дружество не съществува според Търговския регистър).

В отделно съобщение днес КФН сочат още, че дружеството "Алтернатива Файненшъл" ЕООД (с разлика в изписането на думата "файненшъл" спрямо първото посочено по-горе - бел. ред.) е вписано в регистъра на Българската народна банка на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции, но то няма издаден лиценз да действа като инвестиционен посредник, който да му позволява да набира парични средства от клиенти с цел търговия с финансови инструменти.

Уточнението идва във връзка с публикация във в-к "Банкеръ" със заглавие "КФН чисти имиджа си със саморазправи", в която се защитава дейността на "Алтернатива Файненшъл" ЕООД с управител Румен Гълъбинов. Любопитен детайл е, че същият не е вписан като управител до 7 февруари т.г., а материалът е с дата 4 февруари 2019 г. Гълъбинов е посочван в коментара като най-вероятен следващ председател на КФН.

В публикация на дружеството в Капитал, то отново твърди, че има лиценз от БНБ. Също така твърди, че дружеството не е поднадзорно на Комисията за финансов надзор. В сайта на дружеството, в което е посочен "Управителен съвет и управленски екип" са налице редица имена и позиции, включително лице на позиция "Трейдър" - дейност която изисква лиценз от страна на КФН. Едноличните дружества с ограничена отговорност нямат управителни съвети, а само управители. Нито един от двамата управители към днешна дата (Иванка Александрова и Румен Гълъбинов) не са посочени като част от "Управителен съвет и управленски екип" в сайта на дружеството.

Снимка 405467

"Отново от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ може да бъде направена справка, че управител на дружеството не е Румен Гълъбинов, а друго лице. С оглед достигане до пълната истина, подкрепена с доказателства, видно от данните в Търговския регистър Румен Гълъбинов е управител на друго дружество, поднадзорно на КФН (застрахователен брокер), собственик в капитала, на което е Кирил Томов Джабаров. Кирил Томов Джабаров е един от управителите на "Глобал Маркетс" ООД (настоящо наименование "Интерактив Кампъни" ЕООД) - дружество, на което КФН отнема лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник заради множество нарушения на приложимото законодателство, в това число използване на клиентски активи за търговия за собствена сметка", пишат още от КФН

КФН многократно е отправяла предупреждения за компаниите "Интерактив Кампъни" и "Глобал Маркетс" и е отнемала лицензи.

Последният случай бе с "Прогресива Трейдинг", която, според пазарни участници, е свързана с Йордан Моллов, който ръководеше "Глобал Маркетс".

КФН: Хората се подмамват по практики, използвани във филма "Вълкът от Уолстрийт"

КФН: Хората се подмамват по практики, използвани във филма "Вълкът от Уолстрийт"

Кои са най-честите начини за подвеждане? Отговорът дават Марио Гаврилов и Калин Клисаров от комисията