Доходността по бенчмарковите десетгодишни държавни ценни книжа (ДЦК) на САЩ се срина до ниво от 1,4%, като то може да продължи да се понижава в контекста на очакваното настъпване на следващата рецесия, предаде Zero Hedge. Според някои финансови анализатори обаче това може да е доста негативен сигнал за бъдещето на икономиката.

Същевременно индикаторът на Федералния резерв на Ню Йорк, измерващ вероятността от настъпване на рецесия, продължава да се покачва. Той взима предвид съотношението на кривите на доходността на тримесечните и десетгодишните ДЦК и в повечето случаи от 1960 г. досега е предвиждал настъпването на криза относително правилно, особено когато вероятността надхвърли границата от 40%.

Снимка 468294

Източник: Zero Hedge

Всъщност той вече я премина през август миналата година, когато правителствен дълг на стойност почти 20 трлн. долара се понижи до негативна територия. След това Федералният резерв понижи основния лихвен процент и възобнови програмата за количествени улеснения, което успокои пазарите.

"На мнение сме, че при толкова висока стойност на риска от рецесия инвеститорите е добре да започнат да мислят за възможности за хеджиране", посочват от Bank of America. Според банката понижението на лихвата по десетгодишните ДЦК също говори за възможно приближаване към следващата криза.

Някои от най-големите световни икономики са на ръба на рецесия

Някои от най-големите световни икономики са на ръба на рецесия

Коронавирусът продължава да се разпространява

Вчера лихвата по този вид дългови инструменти достигна 1,41%, което е само с 1 базисен пункт над критичното равнище, под което и вероятността за рецесия, и за понижаване на лихвите до 0% от страна на Федералния резерв нарастват драстично.