Европейската комисия предлага създадаването на рамка за нова цифрова форма на еврото, която Европейската централна банка може да емитира в бъдеще, съобщават световните агенции. Идеята на т. нар. цифрово евро е да бъде адекватно допълнение към парите в брой.

Същевременно с това трябва да се гарантира, че гражданите и бизнесът могат да продължат да получават и плащат с евробанкноти и евромонети навсякъде в еврозоната.

Въпреки че 60% от анкетираните в еврозоната искат да продължат да имат възможността да използват пари в брой ако желаят, все по-голям брой хора избират да плащат дигитално като използват карти и приложения, издадени от банки и други цифрови и финансови дружества.

ЕЦБ: Намаляването на използването на пари в брой е сигнал за необходимост от цифрово евро

ЕЦБ: Намаляването на използването на пари в брой е сигнал за необходимост от цифрово евро

Въвеждането на цифровото евро "ще повиши международната роля на еврото"

ЕК предлага два взаимно допълващи се набора от мерки, за да гарантира, че хората ще разполагат и с двата варианта за плащане:

  • Законодателно предложение относно еврото в брой като законно платежно средство, за да се запази ролята на парите в брой.
  • Законодателно предложение за създаване на правна рамка за евентуално цифрово евро като допълнение към евробанкнотите и евромонетите.

Това би гарантирало, че хората и предприятията имат допълнителен избор — в добавка към предоставяните от частни доставчици възможности — който им позволява да плащат по дигитален път с широко приета, евтина, сигурна и устойчива форма на публични средства в еврозоната.

Цифровото евро ще гарантира неприкосновеността на личния живот, като никой орган, в т.ч. Европейската централна банка, няма да има достъп до личните данни на гражданите.

Какво точно е цифровото евро?

За да се приспособи към нарастващата цифровизация на икономиката, Европейската централна банка (ЕЦБ), подобно на много други централни банки по света, проучва възможността за въвеждане на цифрово евро като допълнение към парите в брой.

Цифровото евро ще предостави на потребителите алтернативно европейско платежно решение в допълнение към съществуващите днес възможности. Това означава по-голям избор за потребителите и по-силна международна роля на еврото.

Подобно на парите в брой днес, цифровото евро ще бъде достъпно наред със съществуващите национални и международни частни платежни средства, като например карти или приложения. То ще работи като цифров портфейл. Хората и предприятията биха могли да плащат с цифровото евро по всяко време и навсякъде в еврозоната.

Кристалина Георгиева: Икономиката на еврозоната се оказва неочаквано устойчива

Кристалина Георгиева: Икономиката на еврозоната се оказва неочаквано устойчива

Очакваме разговорът да се насочи към това колко дълго ще се запазят високите лихви, коментира управляващият директор на МВФ