Инвестициите на финансовите пазари са един от начини за защита срещу инфлация, както и една от най-добрите алтернативи пред инвеститорите в търсене на по-добра доходност от тази по депозитите.

Сега ще се спра малко по-подробно на това какви стратегии могат да избират инвеститорите, които се насочат към финансовите пазари. Най-общо стиловете на търговия са четири, като всеки от тях е подходящ за инвеститорите с различна толерантност към риск и цел за доходност.

1. Позиционна търговия 

Позиционната търговия отделя основно внимание върху фундаментални фактори, при избора, подбора и акумулирането на позиции, от страна на инвеститорите. Този стил на търговия е подходящ за инвеститори, които са дългосрочни и ще държат позициите си с месеци, или дори години.

Всъщност, този стил на търговия, се следва от великите инвеститори, като Уорън Бъфет, които най-често са ориентирани към инвестиране в стойност. Той изисква сериозни познания относно фундаменталния анализ и възможности да се разчитат отчетите и балансите на дружествата, в търсене на подценени активи.

Ето част от нещата, които е добре да следите при компаниите, ако следвате този стил на търговия. Те са подбрани от начина, по който инвестира един от най-успешните инвеститори на всички времена - Уорън Бъфет:

Как се е представяла компанията?

Бъфет търси компании, предоставящи на инвеститорите дълга и продължителна възвращаемост на собствения капитала (ROI). Колкото по-високо е това съотношение, толкова по-добре. Бъфет препоръчва инвеститорите да гледат за подобно съотношение от над 15%.

Колко задлъжнели са компаниите?

Бъфет не харесва особено задлъжнелите компании. Той следи нивото на задлъжнялост, съпоставено със собствения капитал. Всяко ниво на съотношението над 1 е тревожен сигнал за "инвеститорa в стойност". В допълнение, важно е дали ръстът в приходите идва следствие на увеличаването на ползвания капитал, или е генериран от други фактори.

Какъв е маржинът на печалбата?

Бъфет търси компании с добър маржин на печалбата. Особено позитивен сигнал е, когато този маржин се повишава през последните години. Важно е да имате данни за повече години, за да можете да проследите дългосрочния тренд по този показател.

В допълнение Бъфет открива стойност в съотношението цена-счетоводна стойност, както и при бъдещото съотношение цена-печалба.

Колко уникални са продуктите на компанията?

Друг важен за Бъфет показател са продуктите и услугите на компанията и колко уникални са те. Възможно ли е тези продукти, или услуги лесно да бъдат заменени от потребителите и какъв е прагът за навлизане в сектора. Това са все важни въпроси за оракула от Омаха. Има ли компанията конкурентни предимства?

При какъв дисконт се търгуват акциите?

Това е един от най-критичните фактори за вземане на решение да се инвестира или не в акциите на една компания.

Ако компанията е лидер, разполага с добри продукти и услуги, които е трудно да бъдат заменени, няма голям дълг съотнесена към капитала и се търгува с дисконт спрямо вътрешната си стойност, то тя е идеалният кандидат за портфейла на Бъфет. А защо не и за вашия...

Какъв е мениджмънтът на компанията?

И накрая, но не последно място, за Бъфет е важно какъв е мениджмънтът на компанията. Бъфет инвестира в компании с доказан мениджмънт, който е превеждал компанията не само в добри, но и в трудни моменти.

2. Суинг търговията

Суинг търговията е стил, който работи на краткосрочни до средносрочни времеви рамки. Тя не е толкова краткосрочна, че да ангажира цялото Ви време в наблюдение на пазара. И все пак е достатъчно кратка, за да осигури изобилие от възможности за търговия.

Този стил на търговия изисква сериозни познания в областта на техническия анализ. Тя ползва различни технически индикатори, като често ги съчетава в една стратегия.

Най-общо, суинг търговията може да се прилага по два начина - следване на тренда и търговия срещу тренда.

В първия случай, инвеститорите идентифицират тренда и влизат в позиции във възможно най-добрия момент въз основа на сигнали, които получават от различни технически индикатори. Много често инвеститорите се опитват да "таймират пазара" - или да уцелят възможно най-добрия момент за влизане в позиция. Другият начин за суинг-търговия е като се търгува срещу тренда. Или инвеститорите купуват подценени според тях активи, в моменти на спад за пазара и продават надценени активи, при ръст на пазара.

Изследвания на компанията Yаrdеnі Rеѕеаrсh, в един по-дългосрочен план - oт 1950-тa нacaм, сочат, че широкият Ѕ&Р 500 е регистрирал цели 35 ĸopeĸции oт нaд 10%, вĸлючитeлнo и тaзи oт нaчaлoтo нa минaлaтa гoдинa.

Bceĸи път oбaчe oптимизмът e нaддeлявaл и ce e вpъщaл cpeд инвecтитopитe, ĸaтo e иницииpaл пoвишeниe нa пoĸaзaтeля дo нoв пиĸ. И тoвa мoжe дa ce oпpeдeли ĸaтo "идeaлнaтa суинг инвестиция".

Или какво трябва да правят инвеститорите - да чакат търпеливо корекции за широкия индекс и да купуват, когато те възлязат на 10 и повече процента. За съжаление на ориентираните към повече "екшън" инвеститори обаче, това не се случва много често.

3. Дей-трейдинг

Краткосрочната търговия в рамките на деня, се определя като дей-трейдинг. Този стил на търговия изисква изключителни познания за пазара, голяма гъвкавост и дисциплина и най-вече много време пред компютрите. Обикновено, така търгуват професионалните трейдъри.

За да можете да си позволите да търгувате с този стил обаче, са необходими няколко неща. Освен споменатите вече време и познания, трябва да разполагате с един по-внушителен по размер капитал, който да Ви подсигурява добър прираст, въз основа на търсените не особено големи проценти, при търговията в рамките на деня.

Дей-трейдърите правят голям брой сделки, със значителни суми, като залагат на не особено големи промени в цените на търгуваните от тях активи.

Търсят се високо ликвидни активи, като позициите винаги се закриват в рамките на съответния ден и не се оставят да "пренощуват".

4. Скалпиране

Има и една група търгуващи на финансовите пазари, които се впускат в така наречения "висш пилотаж" в търговията. А именно - следване на така наречените скалпиращи стратегии.

По своята същност скалпирането е метод на търговия с активи, на база на технически анализ в реално време. Основната цел на скалпирането е да се реализира печалба, посредством продажба, или покупка на активи за изключително кратки периоди от време.

Правят се много на брой сделки в кратки интервали от време, като се търсят малки печалби от всяка една сделка. Тук важи с пълна сила правилото "капка по капка - вир".

Тази стратегия обаче, изисква почти цялото време на трейдърите. Тя изисква също така изключително добро познаване на активите, с които се търгува, на взаимовръзката между тях и с други активи, както и с пазара като цяло.

Като обобщение, може да се каже, че тази стратегия е подходяща само и единствено за професионални трейдъри, които разполагат освен с финансов ресурс, но и със свободно време, да се занимават и издържат само и единствено от търговия.