Анализът на Министерството на финансите показва, че общините подобряват събираемостта на местните приходи и се подобряват финансовите показатели на редица общини. През 2016 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване спрямо 2015 г.

Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства през 2016 г. спрямо 2015 г. от страна на редица общини.

През 2016 г. броят на общините с отрицателно бюджетно салдо достига 60, което представлява 22,6% от всички общини на територията на страната, при 156 за 2015 г. (или 58,8% от общините). Основен фактор за подобряване на този показател са въведените механизми в общините за наблюдение и контрол върху приходите. 

Повишава средното равнище на събираемост на данък недвижими имоти от 68,32 на сто през 2015 г. на 73,43 на сто за 2016 г. При данък превозни средства показателят се подобрява от 63,40 на сто през 2015 г. на 69,58 на сто.

През 2017 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване 15 общини, за които допусканията са, че приетите от тях мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото им състояние. Това са общините Кресна, Лясковец, Кирково, Дупница, Рила, Ловеч, Батак, Карлово, Доспат, Мадан, Рудозем, Смолян, Костенец, Опан, Омуртаг. 

Нови 11 общини попадат в списъка за оздравяване за първи през 2017 г.: Созопол, Сунгурларе, Бяла, Белоградчик, Брегово, Криводол, Оряхово, Кочериново, Лесичово, Белене и Ветово. 

На този етап са предоставени от Министерството на финансите безлихвени заеми за оздравяване на две общини - Перник за 4 млн. лв. и Белово за 2 млн. лева.