Със заповед на министъра на финансите Петър Чобанов за заместник-директор на Агенция „Митници" с ресор Обща администрация e назначен Чавдар Васев.

Чавдар Васев е роден на август .1954 година. Магистър е по Бизнес администрация, Нов български университет и по История, ВТУ „Кирил и Методий". Има дългогодишен управленски опит като главен секретар на „Държавен застрахователен институт" ЕАД (1999-2002 г.) и на Агенция „Митници" (2002-2010 г.). Преди това в периода 1995-1999 г. е бил експерт в Главно управление „Митници".