Третият опит за въвеждането на по-нисък таван за плащанията в брой е с една крачка по-близо до осъществяването. Законодателните промени бяха одобрени от парламента на първо четене по време на днешното заседание, съобщава БГНЕС.

Според предложените от Министерски съвет (МС) изменения в Закона за ограничаване на плащанията в брой той трябва да бъде свален до 5000 лева от сегашните 10 000 лева.

Това е третият път, когато се прави опит за промяна на тавана. Последният беше през лятото, когато от кабинета предложиха през следващата година сумата да бъде намалена до 3000 лева, а през 2019 година да бъде свалена до 1000 лева. Измененията бяха отхвърлени от парламента.

Окончателно: Покупките над 1000 лева няма да минават по банков път

Окончателно: Покупките над 1000 лева няма да минават по банков път

Таванът за разплащанията в брой остава до 10 000 лева

През 2015 година по време на втория мандат на кабинета на премиера Бойко Борисов финансовият министър Владислав Горанов внесе предложение за ограничаване на плащанията в брой до 5000 лева, като тогавашното ниво беше 15 000 лева. Депутатите обаче гласувата той да бъде намален до сегашните 10 000 лева.

В мотивите си към последния проект за законодателните промени от кабинета посочват, че промяната цели намаляване на сивата икономика и е в съответствие с наложилата се практика в другите държави членки на ЕС, където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2000 до 3000 евро.

Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лева по курса на Българската народна банка (БНБ) в деня на плащането.

Ограничаване на плащанията в брой до 1000 лева: Какъв ще бъде ефектът?

Ограничаване на плащанията в брой до 1000 лева: Какъв ще бъде ефектът?

Мнението на икономиста Георги Ангелов