През последните години нараства разбирането за това колко важна е киберсигурността за защита на личните ни данни, свободи и много други аспекти на живота, включително физическата сигурност на човек.

Градската инфраструктура все повече зависи от дигаталното управление, а хакерските атаки и течовете на данни стават все по-чести. Ролята на киберсигурността несъмнено нараства всяка година.

Развитието и прилагането на ИТК технологиите зависят от решението на много от проблемите, с които се сблъскваме в ежедневието, както на лично, така и на глобално ниво.

Експертите на Forbes идентифицираха пет основни риска за киберсигурността през 2020 г., които всички трябва да отчитат.

Снимка 375457

Източник: iStock

Политическите и икономическите различия между Запада и Изтока водят до повишен риск от кибер заплахи

На мнозина изглежда, че онлайн светът е международно явление, без ограничения за свободното движение на информация и идеи.

Той е изграден по този начин, защото неговите създатели разбират голямото значение на международното сътрудничество, когато става въпрос за достъп до талантливи специалисти и ресурси.

Но това всъщност е илюзия. Инфраструктурните корпорации, мрежи и асоциации са юридически лица, които трябва да спазват националните закони.

Но не може да не се има предвид търговска война между двете икономически суперсили и политическото противопоставяне между редица големи и по-малки държави. Непрекъснато се говори и то с основание за разпокъсаността на международни организации като ЕС и ООН. Има технологична надпревара между държавите, които в реалния свят са икономически конкуренти, тази илюзия става все по-илюзорна, И последствията могат да бъдат наистина страхотни.

Снимка 371718

Източник: iStock

Политическата намеса става все по-честа и по-сложна

Обществените кампании за дезинформация станаха почти ежедневни прояви. През 2020 г. започва предизборната надпревара за президентските избори в САЩ и за всички е очевидно, че тази надпревара ще се превърне в едно от основните новинарски събития на годината.

Експертите отбелязват, че около предизборната кампания има два вида киберпрестъпления. Първо, това е разпространението на фалшиви новини, което има за цел да клевети на кандидата. Вторият вид е кибератаката срещу инфраструктурата, която стои зад кампанията на кандидата.

Очаква се, че престъпленията от двата вида ще се превърнат в сериозен проблем през тази година. Отчасти това се дължи на факта, че те са доказали своята ефективност по-рано.

По този начин трябва да очакваме увеличение на инвестициите в технологии, които могат да ги неутрализират, както и да повишим обществената информираност за подобни престъпления.

Снимка 352701

Източник: iStock

Изкуственият интелект (AI) ще играе все по-важна роля при кибератаките и защита срещу тях

AI е новата "надпревара във въоръжаването". Но за разлика от предишните надпревари във военната сфера, всеки може да участва в AI, тъй като това не изисква онези огромни ресурси, които преди са били достъпни само за правителствата.

Това означава, че докато изкуственият интелект се изучава като инструмент, който може да унищожи гражданската и военната инфраструктура на противника, престъпни групировки и терористични организации също могат да го използват за техните си цели.

Следователно тази надпревара не е толкова между държави, а между хакери, крадци на данни и експерти по киберсигурност, които се опитват да разрешат проблема със сигурността на данните преди извършването на престъплението.

Тоест, има паралелно развитие както на офанзивните, така и на защитните механизми на системите за AI, които стават все по-сложни.

Сложността на всички възможни атаки ще се увеличи - от спам в имейла ни, който ни принуждава да разкрием данните на кредитната си карта, до атаки от типа отказ на услуги.

От друга страна, сложността на защитните механизми за избягване на атаките също ще се увеличи, включително задълбочено проучване на алгоритмите за сигурност, автоматизация на системи, уязвими за човешки грешки, защита на биометрични данни и много други.

Снимка 394620

Източник: iStock

Пропастта в уменията по киберсигурност продължава да нараства

Според експерти през 2020 г. броят на свободните работни места в областта на киберсигурността ще се увеличи: ако през 2014 г. те възлизат на 1 милион, то до 2020 г. ще бъдат 3,5 милиона. Недостигът на квалифициран персонал в тази област предизвиква сериозна загриженост за специалистите.

Заплахите, с които се сблъскваме в Интернет днес, от кражба на идентичност и измами до дезинформация, насочена към промяна на общественото мнение, ще станат още по-сериозни, ако няма достатъчно специалисти, които да се справят с тези рискове.

Специалистите отбелязват, че е необходимо да се инвестират много пари в обучение на специалисти, които биха могли да намалят допълнително подобни рискове. Без тези инвестиции компаниите и цели сектори рискуват големи финансови загуби.

Понастоящем средната загуба на американските компании, свързана с изтичане на данни, е 8,19 млн. долара. Сред организациите, внедрили автоматизирани системи за защита от киберпрестъпност, тази цифра е спаднала до $2,6 милиона.

Безспорно, въвеждането на такива системи изисква наличие и достъп до квалифициран персонал. което според експертите ще се превърне в трудна задача през следващите години, тъй като има недостиг на такива кадри.

Снимка 302566

Източник: iStock

Броят на атаките срещу превозни средства и лични данни нараства

Дори и да изоставим въпроса за безпилотните превозни средства, съвременните автомобили се задвижват от огромни количества данни. Така че почти всеки автомобил е оборудван с разнообразни GPS устройства, сензори, платформи за шофиране, което го прави уязвим за хакерски атаки.

Престъпниците са се научили да пробиват в частни мрежи чрез домакински уреди и смарт устройства, поради липсата на стандарти за сигурност сред производителите и доставчиците на услуги.

Автомобилите също ще станат обект на атаки и защото съвременните коли са носители на голямо количество лични данни. Хакерите могат да получат данни като имейл адрес, както и да получат достъп до лични данни и дори банкови сметки. Това ще бъде възможно, включително поради облачно съхранение на данни.

Съхраняването и препродажбата на големи количества данни на черния пазар е много печеливша дейност за киберпрестъпниците.

Друга заплаха е, че престъпниците могат да поемат контрол над цифровите устройства в съвременните автомобили, включително безпилотните превозни средства.

Това може да бъде много опасно, въпреки факта, че такава заплаха днес изглежда малко вероятна и много далечна. Независимо от това, експертите смятат, че подобни заплахи трябва сериозно да се разглеждат на законодателно ниво, както и на ниво производители на автомобили.