"Български пощи" ЕАД започнаха работа по европейски проект "Съвременен център за кибер защита" ACDC (Advanced Cyber Defense Center).

Проектът е на стойност 15, 5 млн. евро, за период от 30 месеца. Той е разработен и спечелен от консорциум от 28 компании в 14 държави от ЕС с участието на „Български пощи" ЕАД - единствен представител за България.

Дружеството участва в разработването на проект на тема "Надеждни е-услуги и други дейности" - по подтема "Киберсигурност" по Рамкова програма на Европейската комисия „Конкурентоспособност и иновации".

Направлението "Киберсигурност" е насочено към разработка и внедряване на иновативен софтуер за борба с паразитен софтуер от тип BOTNET, който прониква в големи мрежи от компютри. Целта е тестване и верификация на сигурността на информацията, предотвратяване и/или почистване от проникнал паразитен софтуер в подобни корпоративни мрежи, в които протичат отговорни бизнес процеси и/или се предоставят административни услуги на е-правителството, свързани с финансови транзакции и лични данни.

Предвид критичността на ИТ - инфраструктурата на „Български пощи" ЕАД от гледна точка на лични данни, възможни нерегламентирани финансови транзакции с тях и др. кибер-заплахи, целта на проекта е да се елиминират подобни възможности и да се опазят личните данни в базите данни.

На първия етап от работата в IT инфраструктурата на дружеството се внедрява мощен анти-ботнет софтуер за лабораторно тестване и пробна експлоатация. Целта е откриване, предотвратяване и блокиране на атаки от паразитен софтуер в мрежата на БП. Софтуерът е разработен от партньор в консорциума по проекта - CARNet, представител на СЕРТ Хърватия и изследователска организация за разработка на софтуер.

„Български пощи" ЕАД ще привлекат и подпомогнат компании от банковия сектор, от сферата на инкасо-услугите, на масовите гласувания по интернет в шоу-бизнеса и др. в борбата им с опасностите от атаки и проникване на опасни вируси, малуер и друг паразитен софтуер в информационните им системи и мрежи.

Със своята иновативност и мащабност проектът ACDC няма аналог на територията на България. Планираните в проекта дейности и научни разработки са в съответствие с политиката за информационна сигурност в мрежата на националния пощенски оператор „Български пощи" ЕАД, както и в мрежите на неговите корпоративни контрагенти. Софтуерната реализация на анти-ботнет стратегията в нашата мрежа ще бъде основа за решаването на проблема с кибер сигурността на национално ниво.