Наложително е мерките, прилагани за затворените с акт на държавен орган дейности, да се прилагат и за авиосектора и другите най-силно пострадали бизнеси, казват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в позиция до правителството.

Огромният спад на приходите в гражданското въздухоплаване спрямо 2019 г. достига до 80-85%, посочват от организацията. В същото време постоянните разходи, които са специфични за авиационния бранш, се запазват, а експлоатационните разходи при изпълнението на полети дори се увеличават, за да се снижи рискът от заразяване в самолетите. "Поддържането на авиационната техника и високата квалификация на персонала изискват непрекъснати финансови вложения, а резервите, използвани досега от авиокомпаниите и бранша, практически са изчерпани. Ситуацията, в която са авиокомпаниите, е сходна с тази на фирмите, чиято дейност е затворена. Това е така, защото пътниците по редовни линии са на критичния минимум, а пътнически чартъри почти няма. В подобна ситуация са и търговските обекти, тясно свързани с туризма, а и хотелите", категорична е асоциацията.

Затова е крайно наложително, казват те, дейностите със спад, надвишаващ определен размер (например 40 или 45 на сто) на база същия месец на 2019-та година, да се подпомогнат за частично заплащане на непокритите фиксирани разходи. "Спадът на приходите от продажби според нас е много по-обективен критерий от това дали дейност на предприятие е преустановена с акт на държавен орган, тъй като същото предприятие може да извършва и други дейности, които не са спрени и чрез тях да има по-малък и дори никакъв спад на приходите", посочват от АИКБ.

Организацията припомня още, че Брюксел одобри подобна помощ заради втората вълна на Covid-19. И предлага подкрепата да е за последното тримесечие на 2020 г. с финансов ресурс в размер на 150 млн. лева, заделен от бюджета в рамките на планирания дефицит с последната актуализация на бюджета.

Такава сума, заедно с пренасочените от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 156 млн. за затворените бизнеси, би доближила по размер, съотнесен към БВП, страната ни до добрите европейски практики. В същото време считаме, че такава сума е напълно по възможностите на бюджета предвид неговата балансираност до преди няколко дни и планирания 5-милиарден дефицит за след няколко дни, сочат още от АИКБ.