Проблемите в банковия сектор обикновено се дължат на две причини - или неадекватен и неспособен мениджмънт, или прекалено алчни акционери, а в най-лошия случай - и на двете взети заедно.

Думите са на председателя на Надзорния съвет на "ПроКредит Банк" ЕАД Петър Славов по време на форума за "Банките и бизнеса", организиран от "Капитал".

"За щастие в последните десетина години в България не сме свидетели на подобни събития", каза още Славов. През 2001 г. Славов е макроикономист, той е един от основните участници в създаването на ПроКредит Банк (България)* ЕАД и оттогава е част от ръководството ѝ.

Според Славов консервативната политика от страна на БНБ като регулатор също допринася за устойчивостта на системата(бел.ред в условията на растящо кредитиране, БНБ повиши капиталовите изисквания към банките и минималните задължителни резерви, които те трябва да поддържат, в случай на влошаване на икономическата среда).

Снимка 646053

Фокус на форума тази година бяха рекордната печалба на банките, която достигна 3 млрд. лева още преди края на 2023 г., очакванията за плавно покачване на лихвите у нас и консолидацията на банковия сектор.

Според Петър Славов рекордната печалба в сектора е временно явление, което е към своя край и има логично пазарно обяснение.

От една страна банките печелят повече, когато лихвите се покачват, а от друга - високата инфлация допринася за изчистването на кредитните им портфейли.

Снимка 646054

"Българският бизнес в последната година-две имаше и щастието, и проклятието да работи в условията на много висока инфлация. А от друга страна - при ниски лихвени нива, които не кореспондират с лихвите в европейски мащаб. Това подпомогна по-доброто изчистване на кредитните портфейли и ни спести разходи за обезценка," обясни банкерът.

Периодът на възходящ тренд обаче е към своя край, смята Славов.

"Независимо на кой етап от икономическия цикъл се намираме - ние сме посредници. И тогава, когато има адекватен мениджмънт, който управлява според онези писани и неписани правила за консервативност, дисциплина и последователност - ние няма как да сме зле и няма как да пострадаме," обобщи макроикономистът.

"ПроКредит Банк" ЕАД е известна с това, че не залага на агресивното кредитиране и бързата печалба, а на устойчивата възвръщаемост на инвестициите във времето.

Финансовата институция e една от първите банки на българския пазар, която въвежда интернет банкирането. Всички традиционни финансови операции са възможни онлайн от години, включително откриването на сметки на физически и юридически лица.

Фокус на ПроКредит Банк са компаниите от малкия и среден бизнес. Според официалната статистика 90% от фирмите у нас са именно малки или средни.

Снимка 646062

В началото на декември изпълнителният директор и член на Управителния съвет на ПроКредит Банк Румяна Тодорова получи наградата "Банкер на годината" на едноименната медия за бързото намиране на оптимални решения в дигитализацията и трансформацията на банковата дейност

"Винаги трябва да се преценява в контекста на ситуацията и макроикономическите параметри доколко една инвестиция е смислена и доколко е подходяща, но две са нещата, в които винаги има смисъл да инвестирате - това са технологии и квалификация на персонала . За тези инвестиции винаги има място," Славов.

Това е съветът му и към банковия сектор, който в България е силно конкурентен.

Повече от 20 банки у нас се борят за клиенти сред население под 7 млн. души. Това увеличава натиска към сектора за инвестиции в дигитализация и квалификация на персонала.

Според Славов, ако една банка не може да си позволи подобни инвестиции, тя не е адекватна на конкуренцията и започва да работи все повече и повече с периферията на икономиката, а това рано или късно ще доведе до проблем.

"Работейки с периферията на икономиката, тя започва да концентрира във себе си проблемите на тази периферия, и в един момент се превръща в нещо, което трябва да бъде регистрирано - както от останалите участници, така и от регулатора," смята Славов. Допълва, че потенциалната консолидация в българския банков сектор трябва да се анализира и от тази гледна точка.

Петте най-големи банки държат 80% от активите на българския пазар и повечето от тях вече се оглеждат сред по-малките играчи за нови сделки и придобивания, стана ясно по време на форума.

Банкерите са единодушни, че консолидацията на пазара е неизбежна. "ПроКредит Банк" ЕАД обаче не се продава.

"Ние сме малък играч в сравнение с колегите по отношение на обеми, но смятам, че сме много сериозен фактор що се отнася до бизнеса с малки и средни предприятия и не се продаваме," категоричен е председателят на Надзорния съвет на ПроКредит Банк.

Снимка 646058

Прогнозата му за следващата година е за по-високи лихвени нива, относително висока инфлация и слаб или отрицателен икономически растеж.

*ПроКредит Банк България и нейния клон в Гърция са 100% собственост на ПроКредит Холдинг АГ, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия. ПроКредит Холдинг е компанията-майка на ориентираната към развитие международна група ПроКредит. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия.