Средностатистически българите вече имат 62% от доходите и стандарта на живот на европейците. Това показват нови данни на Евростат, цитирани от Института за пазарна икономика (ИПИ). Според българските икономисти през последните 5 години ръстът е с 12%.

На този фон ръстът на Румъния за същия период е 13%, а в Литва и Полша е по 10%.

Какви са годишните заплати в държавите от ЕС през 2022-а?

Какви са годишните заплати в държавите от ЕС през 2022-а?

Исландия и Люксембург са страните с най-високи годишни възнаграждения на гражданите

Още през 2022 година икономиката на България е преминала 62% от средните нива за Европейския съюз на БВП на човек от населението по покупателната способност, става ясно от статистиката на Евростат.

Снимка 615063

Източник: iStock by Getty Images

Показателят описва процеса на догонване на средноевропейските доходи и стандарт на живот, като отчита и различията в цените между отделните държави.

"Този ръст до 62% най-вероятно е и историческият максимум за България", коментират анализаторите от ИПИ и изчисляват, че през последните години, въпреки кризите и политическата нестабилност, догонваме европейските държави с над 2% годишно.

Според последните данни на европейската статистическа служба Евростат, които са за 2022 година, нетните годишни доходи на средностатистически работник без деца в ЕС са били 26 136 евро в ЕС. Най-ниско е възнаграждението от 8 412 евро в България, а най-високо от 47 640 евро в Люксембург.

Според данинте на Statista страните с най-високи годишни възнаграждения на гражданите са Исландия (73 642 евро), Люксембург (72 529 евро), Швейцария (67 605 евро), Белгия (63 758 евро) и Дания (59 405 евро)

На другия полюс, с най-ниско възнаграждение, живеят гражданите в Гърция (24 067 евро), Словакия ( 24 337 евро), Унгария (26 376 евро), Португалия (29 540 евро) и Чехия (30 967 евро).

Според данните на Националния статистически институт за наети лица и средна брутна работна заплата в България, през септември 2023 година средното брутно възнаграждение у нас е в размер на 2 072 лева.

Кърджали и Ловеч са областите с най-голям ръст на средната работна заплата

Кърджали и Ловеч са областите с най-голям ръст на средната работна заплата

Данните показват, че в София (столица) средната работна заплата е 2 722 лв. за третото тримесечие на 2023-а