Срочните депозити са подходящи за хора, които не обичат да рискуват в инвестициите си и са готови да изчакат определен период от време, за да получат лихва от парите си. Доходността на депозитите винаги е била интересна тема за мнозина, защото именно този финансов инструмент се използва най-масово от клиентите на банки и други финансови институции.

Ако имате спестени средства, то вероятно ще се поинтересувате от срочните депозити, като начин да ги съхраните и дори да ги увеличите. Услуги по срочни депозити продължават да вълнуват хората. И макар да не е тайна за никой, че лихвените проценти намаляват, срочните депозити на tbi bank обаче остават добра опция за тези, които искат да имат пълна сигурност на своите спестявания и 100% гаранция на вложените средства.

Ако и вие търсите да вложите парите си в срочен депозит, то следващите редове ще са ви от голяма полза. В тях ще научите повече за услугата, както и нейните най-важни характеристики.

Какво представлява срочния депозит?

В някои отношения срочният банков депозит прилича на спестовна сметка, но някои от условията му са различни. Целта му е да съхранява спестяванията ви, но и да добавя към тях установената лихва по условията, определени в договора ви. Средствата по депозитите се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, който важи за суми до размер 196 000 лв.

Основната разлика със спестовната сметка се крие в това, че не можете да теглите парите си от срочния депозит, освен ако за това не са предвидени определени изключения. Идеята при депозита е, че вие имате намерение да не използвате парите до настъпването на падежна дата, когато ги получавате обратно с начислена лихва. Може да получите достъп и по-рано, но това нарушава условията по депозита и означава, че няма да реализирате лихвата.

Как работи срочният депозит?

Срочният депозит се открива във финансова институция за определен срок от време. За този период вие предоставяте парите си на банката, която начислява лихва върху тях. Банката разполага с тези средства за определения срок, като обикновено ги инвестира в различни активи, за да генерира печалба от тях. Вие не сте длъжни да чакате падежа на депозираната сума, но в този случай може да не реализирате лихвата по депозита, като дори е възможно да има и такса за предсрочно теглене на паричните средства.

Уточнението, че вие все пак имате достъп до своите депозирани средства, е важно. Все пак не са изключени спешни ситуации, в които да имате нужда от своите пари. Добре е обаче да планирате добре, за да може да се възползвате от лихвата на срочния депозит в пълен размер за целия срок. Всички тези условия ще бъдат ясно отчетени в договора, за да може да ги имате предвид.

Снимка 621291

Източник: envato.com

Изисквания за откриване на депозитна сметка

Трябва да имате навършени 18 години и да намерите банка, в която искате да откриете депозит. След това трябва само да се легитимирате с личен документ и ще получите достъп до срочен депозит. В някои банки има различни изисквания за минималната сума на депозиране, както и за валутата, в която се открива депозита. При срочни депозити в по-голям размер може да се изисква декларация за произход на паричните средства.

Гарантиране на депозитите

Фонда за гарантиране на влоговете в банките гарантира всички спестовни сметки, в това число и срочните депозити. Гаранцията е в размер от 196 000 лв. или еквивалента от 100 000 евро. Ако банката, в която имате срочен депозит, изпадне в несъстоятелност, вашата сума до 196 000 лв. ще бъде възстановена от Фонда, а средства над тази сума ще реализирате като загуба.

Подходящ ли е срочния банков депозит за вас?

Срочните депозити са подходящи за вас, ако търсите къде да държите парични средства, които няма да са ви нужни в близко бъдеще. Те предоставят сигурна възвръщаемост при никакъв риск на инвестицията. Срочните депозити са предвидими, сигурни и в много отношения удобни за ползване услуги, до които винаги имате достъп.