Брюксел одобри реформи за по-сигурен и устойчив пазар на газ в ЕС, съобщават от българското представителство на Европейския парламент. Новата директива и регламент относно пазарите на газ и водород имат за цел да декарбонизират енергийния сектор, като засилят производството и внедряването на възобновяеми газове и водород.

Приетите от евродепутатите мерки имат за цел да осигурят енергийните доставки, нарушени от геополитическото напрежение, особено руската война срещу Украйна, и да се преодолеят последиците от изменението на климата.

Снимка 272478

Източник: Дойче веле

В преговорите със Съвета по директивата членовете на ЕП се фокусираха върху осигуряването на разпоредби относно прозрачността, правата на потребителите и подкрепата за хората, изложени на риск от енергийна бедност.

Европа изпраща зимата с натрупани рекордни количества природен газ

Европа изпраща зимата с натрупани рекордни количества природен газ

В края на март запасите за природен газ в Европа са на нива 58,7%, показват данните на Gas Infrastructure Europe

Новият регламент има за цел да укрепи механизмите за справедливо ценообразуване и стабилни енергийни доставки. Това ще позволи на държавите членки да ограничат вноса на газ от Русия и Беларус.

Законодателството ще въведе съвместна система за закупуване на газ, за да се избегне конкуренцията между държавите членки, и пилотен проект за укрепване на пазара на водород в ЕС в продължение на пет години.

Регламентът е насочен и към увеличаване на инвестициите във водородната инфраструктура, особено във въгледобивните региони, като се насърчава преходът към устойчиви енергийни източници като биометан и нисковъглероден водород.

"Това ще даде възможност изкопаемите горива постепенно да бъдат премахнати от промишлеността, да се гарантира европейската конкурентоспособност и да се запазят работните места в една устойчива икономика. Правилата за отделяне на операторите на мрежи за водород ще съответстват на съществуващите най-добри практики на пазара на газ и електроенергия", коментира докладчикът по директивата Йенс Гайер.

Той допълва, че европейските стоманодобивни и химически индустрии, които трудно могат да бъдат декарбонизирани, ще бъдат поставени в центъра на развитието на европейския пазар на водород.

Законодателният пакет е отражение на нарастващите амбиции на ЕС в областта на климата, както е посочено в Европейския зелен пакт и неговия пакет "Подготвени за цел 55".

Актуализираната директива има за цел да декарбонизира енергийния сектор и включва разпоредби относно правата на потребителите, операторите на преносни и разпределителни системи, достъпа на трети страни и интегрираното планиране на мрежата, както и относно независимите регулаторни органи.

Страните от ЕС, най-силно зависими от вноса на втечнен газ от САЩ

Страните от ЕС, най-силно зависими от вноса на втечнен газ от САЩ

Наша съседна държава обаче, слабо намали вноса